Pargas stads ledningsgrupp besöker skärgården igen

Patrik Nygrén.
Patrik Nygrén.
Pargas stads ledningsgrupp jobbar två gånger om året utanför stadshuset. Tanken är att ledningsgruppen jobbar en vecka åt gången i en av skärgårdskommundelarna (Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö). I höstas var ledningsgruppen en vecka i Houtskär, nästa vecka (16–20 maj) är det Nagus tur.
– Vi vill förstå hur de olika kommunområdena fungerar: vad som är aktuellt i de olika kommundelarna och vilka saker som intresserar invånarna, säger stadsdirektör Patrik Nygrén.
– Vårt första besök till Houtskär var mycket positivt. Vi fick en bättre insikt om förhållandena på orten och det var trevligt att lära känna dem som bor och jobbar där, tillägger Nygrén.
– Nästa vecka får vi utöver invånare träffa ledamöterna i Nagunämnden samtidigt som även stadsstyrelsen och social- och hälsovårdsnämnden har sina möten i Nagu.