Pargas tar emot ytterligare flyktingar

valtuusto
Fullmäktige var formellt enhälligt efter att remissförslag röstades omkull. 1–2 familjer kommer på senhösten.
Pargas stadsfullmäktige fortsätter ta emot flyktingar. Fullmäktiges beslut från tisdag kväll innebär att det kommer cirka 10 kvotflyktingar till staden i slutet av året. Socialdemokraternas Carita Henriksson efterlyste noggrannare siffror på hur mycket flyktingmottagandet kostar staden och hon förslog att ärendet remitteras.
– Jag har ingenting emot att ta emot flyktingar, men jag saknar en precisering på vad det kostar.
Hennes remissförslag understöddes av partikamraten Maria Lindell-Luukkonen och Sannfinländarnas Staffan Lindeman.
SDP:s fullmäktigegrupp var splittrad och bland andra Kyösti Kurvinen förespråkade fortsatt behandling och ansåg att staden bör sträcka ut en hjälpande hand.
Stadsdirektör Patrik Nygrén informerade fullmäktige om de siffror som finns tillgängliga. Bland annat ersätter staten alla tolkningstjänster och barn under sju år får 6 845 euro per år i fyra års tid, äldre barn och vuxna får 2 300 euro.
– I alla fall under de fyra första åren går vi inte på minus.
I december kom den förra gruppen flyktingar på cirka 20 personer. Enligt uppgift har integreringen lyckats väl och Samlingspartiets Ted Bergman tyckte det är klokt att ta emot några flyktingar till och på så sätt till fullo använda de resurser som redan har reserverats för flyktingmottagningen. Från och med 2016 jobbar en socialarbetare på halvtid med flyktingfrågorna. Direkt när flyktingarna har kommit behövs en hälsovårdare på halvtid, senare räcker det med 20 procents arbetsinsats, uppskattar social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist.
I omröstningen om remiss eller fortsatt behandling föll rösterna 38–5 för att fatta beslut i frågan. I den fortsatta diskussionen föreslog Henriksson att Pargas inte tar emot nya flyktingar eftersom stadens ekonomi är så ansträngd och för att hon tvivlar på att statens ersättningar räcker till. Hon fick inget understöd och fullmäktige röstade inte om flyktingmottagandet.
Kim Lund