Pargas väljer Patrik Nygrén

Patrik Nygrén.
Patrik Nygrén.
Pargas stadsstyrelse behövde ingen omröstning om stadsdirektörsvalet. Styrelsen rekommenderar  att stadsfullmäktige nästa vecka väljer ekonomidirektören Patrik Nygrén till Folke Öhmans efterträdare.
Styrelsen fick i går, måndag, höra hur Nygrén och den andra kandidaten på slutrakan, Raseborgs stadssekreterare Thomas Flemmich klarat sig rekryteringsfirman Mercuri Urvals test.
– Skillnaderna mellan de två kandidaterna var inte stora, säger stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg.
Men de allmänna bedömningen när tidigare intervjuer och diskussioner också togs i beaktande var att Nygrén ska bli stadens nya direktör.
Någon större överraskning är det inte. Stadens egen ekonomidirektör har legat bra till under hela urvalsprocessen.
– Det är klart att Nygrén som redan jobbar i staden har en viss fördel av att komma in i jobbet, men båda kandidaterna var av den kalibern att de skulle ha klarat det, säger Holmberg.
Patrik Nygrén är glad över beskedet, men han betonar att han inte ännu är vald.
– Jag kan inte ta ut något i förskott. Det är fullmäktige som avgör. Men det känns bra, speciellt som ingen i styrelsen opponerade sig.
– Om jag ska närvara personligen vid fullmäktigemötet nästa tisdag vet jag faktiskt inte, vi får se.
Folke Öhman går i pension i april, men i praktiken jobbar han endast några veckor till, till den 6 februari.
Öhman har lett Pargas stad sedan 2002.
Jobbet som stadsdirektör söktes av sju män. Fem kallades till intervju och två gick vidare till urvalstesten.