Pargasbor röstade flitigare på förhand än någonsin tidigare

Många Pargasbor har redan röstat i riksdagsvalet. Foto: Anja Kuusisto

I enlighet med den rådande trenden har också väljarna i Pargas varit flitiga besökare i valbåsen redan innan söndagen.

Då förhandsröstningen i riksdagsvalet för Pargas del avslutades klockan 18 i tisdags hade 4 365 röstberättigade redan gett sin röst. Det motsvarar 36,5 procent av de röstberättigade i Pargas. Vid riksdagsvalet 2015 var motsvarande siffror 3 940 och 32,6 procent.

I Egentliga Finlands valkrets noterades den högsta förhandsröstningsaktiviteten i Gustavs, där 45,8 procent redan gett sin röst. Den lägsta siffran noterades i Letala, där endast 26,1 procent av de röstberättigade röstat på förhand.

Mer än 1,5 miljon finländare har redan röstat

I hela landet har 1 534 642 finländare, eller 36,2 procent av de röstberättigade redan röstat enligt Justitieministeriets informations- och resultattjänst. För Ålands del är statistiken ofullständig i och med att endast Mariehamn av de åländska kommunerna använder sig av rösträttsdatasystemet.

Den egentliga valdagen är på söndag den 14 april då vallokalerna håller öppet mellan klockan 9 på morgonen och klockan 20 på kvällen. Din vallokal på valdagen framgår av anmälan om rösträtt som har postats hem till samtliga röstberättigade, alternativt kan du kolla upp vallokalen på aanestyspaikat.fi.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi