Pargaskandidaterna i snabbenkät

PK närmade sig samtliga Pargaskandidater i det stundande riksdagsvalet med fyra frågor som de ombads svara kort och koncist på. Samtliga tio kandidater besvarade enkätfrågorna.

Frågorna

  1. Vilken är den viktigaste enskilda frågan du personligen skulle driva om du blir invald?
  2. Då vård- och landskapsreformerna gick i stöpet, hur tycker du att man ska gå vidare med dessa projekt under nästa regeringsperiod?
  3. Hur skulle du driva Pargas sak i riksdagen?
  4. Hur skulle du motivera en ung, förstagångsväljare att gå och rösta i riksdagsvalet 2019?

Kandidaterna ombads svara på frågorna med högst 400 tecken. Kandidaterna fick svara på både svenska och finska om de så önskade, alternativt har svaren översatts av redaktionen. På grund av detta kan vissa svar överskrida teckenmängden på 400.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi