Partel river koppar och justerar priser

Länge sedan. Partels vd Jari von Zweygbergk påminner att bolaget senast höjt trådtelefonins månadsavgifter år 2003. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Länge sedan. Partels vd Jari von Zweygbergk påminner att bolaget senast höjt trådtelefonins månadsavgifter år 2003. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Pargas telefon vill snabba på övergången från koppar till fiber. Bolaget meddelade på onsdagen om prishöjningar i de tjänster som blir kvar i kopparnätet som bolaget för tillfället håller på att montera ned.
Månadsavgiften för en traditionell trådtelefonanslutning höjs från och med den 1 maj med drygt tre euro och kabeltelevisionsanslutningens avgift höjs från den 1 juli med knappt två euro i månaden. Prishöjningarna gäller även husbolag.
Samtidigt meddelade bolaget att priset för fiberanslutningar i centrumområdet stiger märkbart från årsskiftet 2017.
– De här åtgärderna har inte direkt med varandra att göra, prishöjningarna på kopparsidan beror först och främst på minskande volymer. Senast justerade vi priset på trådtelefonavgiften 2003 och vi ligger fortfarande rejält under medianen på riksnivå, säger Partels vd Jari von Zweygbergk.
Enskilda hushålls fiberanslutningsavgift stiger med 300 euro till 1 790 euro medan husbolagens motsvarande avgift mer än dubbleras från 1 490 euro till 3 000 euro. I periferiområdena tillämpas som tidigare en skild prissättningsmodell. Priserna på fibernätets tjänster förblir däremot på tidigare nivå.
Fiberbeställningar som gjorts under 2016 men levereras senare går enligt den gamla taxan.

Partels prishöjningar

  • Trådtelefon, månadsavgiften höjs 1.5.2016 från 11,97 till 15 euro
  • Kopparburen kabel-tv, månadsavgiften höjs 1.7.2016 från 6,91 till 8,90 euro
  • Fiberanslutning i centrum (privat) stiger 1.1.2017 från 1 490 till 1 790 euro
  • Fiberanslutning i centrum (husbolag) stiger 1.1.2017 från 1 490 till 3 000 euro

– Alla kunder som berörs av rivningen av kopparnätet informeras personligen, både per brev och muntligen. Till exempel för kabeltv-tjänsternas del handlar det om en tidsperiod på nio månader, vilket betyder att kunden har gott om tid att överväga sina alternativ, säger von Zweygbergk.
För tillfället bygger Partel fibernät i Kurckasområdet i Pargas. Sildalaområdet kommer bolaget att fatta beslut om inom några veckor, men just nu ser intresset inte ut att räcka till för byggstart.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi