PIF-Centers ena hall kan stå klar vid årsskiftet

Elementhallen. Det är här som saneringsarbetena drar igång så småningom. Med god tur står den ena av de två elementhallarna klara till årsskiftet. Foto: Mikael Heinrichs
Elementhallen. Det är här som saneringsarbetena drar igång så småningom. Med god tur står den ena av de två elementhallarna klara till årsskiftet. Foto: Mikael Heinrichs
PIF-Center på Norrbyåsen i Pargas har tagit ett rejält skutt framåt. För en månad sedan fick fastighetsbolaget besked om att man beviljats 30 procents statsunderstöd för idrottshallarna och det gav ytterligare fart åt arbetena som hittills framskridit främst med frivilliga talkoinsatser.
Fastighetsbolagets styrelse har begärt anbud genom offentlig offertrunda eftersom det erhållna statliga stödet förutsatte det.
Styrelsen för fastighetsbolaget har valt S:t Karinsföretaget Ritarak Oy till huvudentreprenör och Västanfjärds Mekaniska Verkstad Ab till VVS-entreprenör. Elentreprenaden kommer att utföras av Guy Svahnströms El Ab. Entreprenadernas totalsumma är drygt 500 000 euro.
– I entreprenaden ingår själva elementhallen och lobbyn. Det handlar om ytterväggarna och taket samt el- och vvs enligt modern standard, säger fastighetsbolagets projektchef och verkställande direktör Lars Nummelin.
J-Rak Oy Ab, Juhani Maarala har utfört för arkitekt- och konstruktionsplaneringen, Svante Pahlman på VVS Ing. byrå G. Pahlman Ab har gjort VVS-planeringen och elplaneringen har utförts av Anders Svahnström på Svahnströms El Ab.
– Vi hade väntat oss flera offerter av lokala byggare speciellt för huvudentreprenörskapet, framhåller Lars Nummelin. Kraven på dagens byggande är höga vilket också har gjort att kostnaderna för helheten blir något högre än vad som ursprungligen var tänkt. Men slutresultatet kommer också att ge en högre standard, framhåller Nummelin.
Pargas Idrottsförening är tillsammans med Pargas Knatteliga majoritetsägare i Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy. Projektet är omfattande och går i miljonklassen, framhåller Piffens ordförande Folke Lindström som också är styrelseordförande i PIF-Center Ab.
– Enligt våra kalkyler skall vi ändå få det att gå ihop och vi är glada för att Pargas stad har hyrt in sig i fastighetens nedre våning. Det ger en säker hyresinkomst som bas för hela projektet. Men det behövs ytterligare kapital för finansiering av bl.a. idrottsredskap och -utrustning, så vi kommer att gå ut till allmänheten efter semestrarna för att bland annat sälja golvyta i hallen. Principen kommer långt att följa modellen då konstgräsplanen byggdes i Pajbacka för några år sedan, den gången i PIF-fotbollssektionens regi, berättar Lindström.
– Någon exakt målsättning har vi inte för den biten, men vi är förstås glada för varje euro vi får in, säger Nummelin.
Fastighetsbolaget räknar också med reklamintäkter från ortens företag. Projektchef Lars Nummelin framhåller att talkoinsatser kommer att behövas också framöver samtidigt som han tackar alla för vad som gjorts hittills. Om allt går enligt planerna står åtminstone den ena av de två hallarna färdig inkommande årsskifte.
– Det är ännu mycket som återstår att göra efter det innan hallen är redo att användas. Mattorna och all utrustning har vi räknat med att blir förmånligare som egen anskaffning, men i entreprenaden ingår upphängning av utrustningen, säger Nummelin.
Presennings- eller fotbollshallen. Foto: Mikael Heinrichs
Presennings- eller fotbollshallen. Foto: Mikael Heinrichs
Presenningshallen där fotbollsjuniorerna tränar i den halvan av hallen som redan i fjol fick konstgräs återkommer fastighetsbolaget till i augusti.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi