PIF-handbollen ordnar möte om samarbetsplaner

Jan "Bambu" Eriksson. Arkivfoto: Johan Backas.
Jan “Bambu” Eriksson. Arkivfoto: Johan Backas.
Piffens handbollssektion har nu gått ut med datumet för det allmänna föreningsmöte där man presenterar och diskuterar planerna för ett utökat samarbete mellan Piffens handbollssektion och HF ÅIFK. Mötet ordnas torsdagen den 7 april klockan 19 i kultursalen i PIUG.
Det utökade samarbetet som också talats om under arbetsnamnet HC Airisto skulle innebära ett (eller flera) gemensamma representationslag för seniorer, både herrar och damer, sannolikt i en nygrundad förenings regi.
– På det kommande mötet vill vi alltså höra vad föreningens medlemmar tycker och tänker om de här planerna. Mötet ska helt enkelt ge oss svaret på hur – om alls – vi ska gå vidare med det här projektet. Visst kunde vi också ha fattat besluten inom sektionen och fört det till centralstyrelsen, men vi strävar efter att vara en transparent sektion och förening, säger PIF-handbollens sektionsordförande och CST-representant Jan ”Bambu” Eriksson.
Han vill inte desto närmare gå in på de senaste detaljerna kring samarbetsplanerna, utan kommer att presentera dem på mötet om en vecka.
HF ÅIFK fattar sina beslut på egen hand och representanter från ÅIFK kommer inte att närvara på mötet i Pargas.
HF ÅIFK:s ordförande Kaj Söderholm vill nu invänta det kommande Pargasmötets resultat.
– Frågan har behandlats på styrelsenivå där man enhälligt beslöt att föra vidare diskussionerna med Piffen om ett utökat samarbete, säger han.
Något liknande möte som i Pargas har inte hållits – och finns inte heller i planerna – i Åbo.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi