Piffen nära köp av idrottshallar

FOTO/KUVA: GÖSSE STORFORS Lars Nummelin. Projektledare för PIF-Center. Foto: Gösse Storfors.
Lars Nummelin. Projektledare för PIF-Center. Foto: Gösse Storfors.
Piffens planer på att köpa Optimakers konkursbos industrihallar på Norrbyåsen har nu avancerat så långt att parterna är överens om priset och står i beråd att göra upp ett föravtal med vissa villkor som bör uppfyllas innan det slutliga köpebrevet kan undertecknas, senast den 15 november.
Som förhandlande part från Piffens sida fungerar ett för ändamålet bildat bolag Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med Piffen som majoritetsägare. Till villkoren hör att Pargas stad bör godkänna en ändring av användningsändamålet som innefattar att hallarna godkänns för att användas för idrottsutövning. Stadens medverkan med garantier ingår också i villkoren.
Nästan alla av Piffens sju sektioner kan dra nytta av hallarna men också övriga grenar såsom bordtennis, tennis, volleyboll, badminton med flera kan hyra in sig.
– Vi är mycket glada för att staden har varit positivt inställd till mera hallkapacitet för idrotten i Pargas, framhåller Piffens och fastighetsbolagets ordförande Folke Lindström.
Som bäst försöker man pussla ihop hallturerna för hösten och vintern men alla får inte sina önskemål uppfyllda. Behovet är enormt, PIUG är fullbokad och då dessutom Sarlinska skolans gymnastiksal är prioriterad för skolan under fyra-fem veckor både höst och vår för bland annat studentskrivningarna blir situationen ohållbar. Speciellt gymnasterna har det jobbigt då de har sina svårflyttade redskap i Sarlinska skolan. Det drabbar i synnerhet de yngsta medlemmarna.
– Tanken på privata hallar är inte ny men har alltid stupat på ekonomiska förutsättningar. Nu ser det ut att kunna lyckas, säger Lindström, som vill betona att det är den livliga aktiviteten bland juniorer som tvingar Piffen att agera.
Den mindre av de två hallarna som är aktuella. Arkivfoto: Gösse Storfors.
Den mindre av de två hallarna som är aktuella. Arkivfoto: Gösse Storfors.
Nu har många juniorlag fått ty sig till träning på annan ort och på mycket obekväma tider. Det gör att risken att många faller bort är mycket stor. Dessutom blir transporterna dyra för föräldrarna.
– Piffens centralstyrelse har hela tiden varit enhällig liksom också föreningsmötet om att ett eget PIF-Center behövs. Vi är också glada över att Pargas Knatteliga har gett grönt ljus till att bli minoritetsägare i fastighetsbolaget.
Fastighetsbolaget har en styrelse bestående av Folke Lindström, ordförande, Carl-Gustaf Bergström, Björn Mattsson och Stefan Nyberg. Styrelsen kompletteras senare. Till projektledare och bolagets VD har Piffens tidigare ordförande Lars Nummelin kallats. Nummelin blir i dagarna pensionerad från tjänsten som teknisk chef i Kimitoöns kommun.
– Det känns bra att vi har fått en namnstark styrelse och en erfaren projektledare. Med Nummelin samarbetade vi redan på 1990-talet när Tennbyvallen byggdes. Också då var jag ordförande och Lasse projektledare och stans knattar fick en gräsplan som kostade staden endast 25 000 euro, det mesta gjordes på talko. Jag vet att vi får en praktiskt inriktad projektledare som kan sin sak, framhåller Folke Lindström.
Gösse Storfors
reporter@fabsy.fi