PK övergår till morgondistribution

etusivut
 
 
 
 
 
 
Förlags Ab Sydvästkustens vd Harry Serlo:
– Från och med årsskiftet kommer Pargas Kungörelser att distribueras med morgonutdelningen, tillsammans med andra tidningar.
– Vi gör den här satsningen av flera orsaker. Itella förändrar sin service landsomfattande. Vissa endagstidningar har till och med valt att byta utgivningsdag, då inte Itella längre garanterar torsdagsutdelningen.
– Vi väljer istället att förbättra servicen genom att välja Tietojakelu för utdelningen i Pargas. På det sättet svarar vi också på önskemål både från annonsörer och läsare, som får tidningen redan på morgonnatten.
Prenumeranter på andra håll får också i fortsättningen tidningen via postutdelningen.
PK:s samarbete med staden fortsätter också nästa år. Då stadens bilaga Nytt ingår i PK (åtta gånger i året) får alla stadens invånare (Nagu, Korpo, Houtskärs- och Iniöbor förutom Pargasbor) PK .
En tidning med utgivning en dag i veckan har i regel inte sådant nyhetsstoff som skulle föråldras på en dag.
– När det gäller det redaktionella innehållet, nyheterna och reportagen, är PK:s strävan fortsättningsvis att erbjuda sådan läsning som fungerar för mer än en viss veckodag,  säger ansvariga redaktören Anja Kuusisto.
Tanken är att det i varje tidning också ska finnas material som går bra att ta del av under veckan.
– Men då tidningen oberoende går i tryck på onsdag är det en glädjenyhet att Pargasläsarna nu ska få tidningen betydligt snabbare än tidigare.