PK:s valdebatt lockade ett trettiotal till stadshuset

PK:s valdebatt i stadshuset. Foto: Mikael Heinrichs
Tempot på debatten blev kanske inte det önskade på grund av många paneldeltagare.
De flesta i publiken verkade rätt nöjda med tillställningen som arrangerades i stadshusets personalmatsal Kabyssen i tisdags kväll, men bland annat önskemål om simultantolkning framfördes, eftersom en del av budskapet gick vissa deltagare förbi i den funktionellt tvåspråkiga diskussionen, där man inte översatte allt – utan gick framåt så raskt som det bara var möjligt.

Paneldeltagarna

Markku Orell, Saml
Heidi Salviander-Wahe, Saml
Håkan Westergård, KD
Rolf Björklid, KD
Kai Nurro, Sannf
Matti Agge, C
Janne Ahonen, C (ob.)
Carita Henriksson, SDP
Maria Lindell-Luukkonen, SDP
Mikael Holmberg, SFP
Regina Koskinen, SFP
Helena Särkijärvi, Gröna
Egon Nordström, Gröna
Julius Karlsson, VF
Niklas Suominen från Självständighetspartiet tvingades lämna sent återbud.

ÅU:s avgående chefredaktör Pär Landor öppnade diskussionen med en snabb uppvärmningsfråga gällande valdeltagandet i Pargas i senaste kommunalval i oktober 2012. Den slutliga siffran för Pargas del landade då på 64,7 %, vilket SFP:s Mikael Holmberg (64,5 %) och De grönas Helena Särkijärvi (65 %) var närmast.
Vilken är den viktigaste frågan för Pargas i detta kommunalval?
– Utgångsläget inför valet är svårt, eftersom vi har vårdreformen på kommande. Redan att definiera frågan är svårt, men ifall att vård- och förvaltningsreformen blir av är det utan vidare bildningssektorn, sade Vänsterförbundets Julius Karlsson.
– För De gröna är utbildningen den viktigaste frågan, men jag vill också lyfta fram vikten av att ha servicen nära och att vi tar hand om varandra, sade Egon Nordström.
– Jag skulle också betona vikten av samarbete över partigränserna. Kommunens roll i planeringen av markanvändningen samt i miljöfrågor och att främja kultur, hobbyverksamhet och motion är också viktigt, tillade Särkijärvi.
– Vårdreformen, blir den av eller inte, är den stora frågan? Oberoende av det måste vi leva med vad det innebär. Vi måste ta beslut som garanterar att vi också i framtiden har vården nära, sade SFP:s Regina Koskinen.
– Utan en bra, stark ekonomi har vi ingen möjlighet att upprätthålla en stark kommun. Vi behöver en måttlig inflyttning och möjligheten att bo och leva tryggt, sade Holmberg.
– Att trygga närservicen mitt i de stora omvälvningar vi lever i är viktigt. Utbildning och småbarnsfostran är de viktigaste frågorna liksom en fungerande tvåspråkighet, konstaterade SDP:s Maria Lindell-Luukkonen.
– Närservicen i vardagen, vården som vi inte vet hur det kommer att gå med och särskilt äldreomsorgen. Personal kommer att behövas där, sade SDP:s Carita Henriksson.
– I all korthet är det invånarnas välmående ekonomiskt, intellektuellt genom bildningen och fysiskt. Kommunikationerna måste också tryggas, konstaterade Janne Ahonen som ställer upp som obunden på Centerns lista.
– Saker och ting måste fungera också innan vårdreformen och man måste ta hand om folk som bor i kommunen. Äldre personer och barn är två viktiga grupper och framför allt gäller det att tänka förnuftigt då besluten fattas, sade Sannfinländarnas Kai Nurro.
– För det första vill vi att folket ska veta att vi jobbar för deras bästa, vi vill skapa en positivitet och att människor kan känna att det är trevligt att bo i Pargas – i hela kommunen – och göra det lättare för småföretagare att anställa folk, konstaterade Kristdemokraternas Håkan Westergård.
– Bildningen är självklart en av de viktigaste sakerna, men jag oroar mig också för att snittåldern i Pargas stiger. En levande och fungerande tvåspråkighet är en viktig del av helheten, konstaterade Samlingspartiets Heidi Salviander-Wahe.
– Frågan om livskraftigheten är en av de viktigaste under den kommande mandatperioden. Det är det enda sättet att trygga en välmående kommun också i framtiden. Planläggningen borde bli aktivare så att man möjliggör för en tillväxt, konstaterade Samlingspartiets Markku Orell.
Diskussionerna spårade tidvis ut mot saker där kommunen inte i själva verket har så mycket att säga till om, men på det stora hela höll deltagarna sig till det väsentliga.
Videon kan du se här nedanför. Klickar du på Youtube-loggan nere till höger och tittar på videon på Youtube.com kan du i videons beskrivningstext hoppa till valfri fråga genom att klicka på de blåa tidsangivelserna!

Övriga frågor som togs upp berörde bland annat skolnätet i Pargas, den avgiftsfria småbarnspedagogiken, vilka konkreta åtgärder kandidaterna skulle ta till för att skapa flera arbetsplatser i Pargas om de blir invalda, fastighetsskattens storlek samt kosthållets överföring till Arkea (publikfråga) innan det blev dags för läsarfrågan om Gamla kommunalstugans ek: ska den fällas eller inte?
Några av kandidaterna kände sig inte tillräckligt insatta i frågan och påpekade att det förstås hade att göra med trädets skick – men åtminstone sex av deltagarna (SDP, SFP, Gröna) ville bevara eken. Hos publiken gick åsikterna rätt jämnt ut: hälften ville bevara och hälften fälla eller saknade åsikt.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi