Plastinsamlingen körde igång

Nytt i Pargas. Från och med början av denna vecka kan hushållen återvinna sina plastförpackningar vid ekopunkten som finns i anknytning till S-market. Foto: Leena Lehtonen.
Nytt i Pargas. Från och med början av denna vecka kan hushållen återvinna sina plastförpackningar vid ekopunkten som finns i anknytning till S-market. Foto: Leena Lehtonen.
Nu kan du återvinna också dina plastförpackningar i Pargas. Från och med måndagen samlar Rinki in tomma och rena plastförpackningar vid återvinningspunkten på Vapparvägen.
Från och med årsskiftet är det Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab som tagit över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall. Orsaken är att en lagändring överfört ansvaret från kommunerna till producenterna. Enligt lagen måste det också finnas minst en insamlingspunkt för plastförpackningar i en tätort om 10 000 invånare.
För att göra det hela ännu mer komplicerat hör det till saken att bekanta Åbonejdens avfallsservice TSJ i september i fjol fusionerades med avfallshanteringsbolaget Rouskis och bildade Sydvästra Finlands avfallsservice LSJH som har verksamhet i totalt 17 städer och kommuner. Därav alla förbryllande förkortningar.
Den synligaste förändringen för den vanliga konsumenten är att det från och med måndagen är möjligt att återvinna också sina tomma plastförpackningar i Pargas.
På riksnivå kommer 500 plastinsamlingspunkter att dyka upp, men än så länge får Pargasborna nöja sig med en insamlingspunkt i anknytning till S-market på Vapparvägen. En till kommer att anläggas vid K-supermarket Reimari under början av året.
– Nya ekopunkter kommer till an efter som insamlingskärlen levereras till oss, berättar regionchef Harri Patana på Rinki.
LSJH:s sopsorteringsstationer i Korpo och Houtskär har sedan tidigare tagit emot plastförpackningar för återvinning.
Det är i och med lagändringen som Rinki kommer in i bilden. Enligt minimikravet skulle antalet insamlingspunkter för olika slags förpackningar minska radikalt, men avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland har gått in för att upprätthålla ett tätare nätverk av ekopunkter än vad lagen kräver.
Det betyder i praktiken att några nya ekopunkter med bland annat insamling av plastförpackningar dyker upp medan Rinki hyr ekopunkter som ägs av LSJH. Nätverket kompletteras dessutom med LSJH:s egna ekopunkter – där man samlar in enbart glas, metall och papper.
Avfallshanteringsnämnden har däremot inte ännu beslutat om fastighetsvis insamling av plastförpackningar. Nämnden sammanträder följande gång de 4 februari. Pargas stads representant i nämnden är Alice Björklöf (SFP).
Enligt Cati Huhta på LSJH kommer fem ekopunkter för glas, metall och papper att försvinna ur gatubilden i Pargas. Det handlar om punkterna vid Timmerkärrsvägen (korsningen av Lielaxvägen och Skärgårdsvägen), Kärrängsvägen (Hessund), Skolgatan, Ålövägen och Munkvikvägen.
– De punkter som dras in är antingen sådana som använts väldigt lite eller sådana där det kommer nya insamlingspunkter som ligger nära, säger Huhta.
I Pargas (frånsett skärgårdsdelarna) finns i dagsläget omkring 50 återvinningspunkter av olika slag, varav 20 för glas, metall och papper. Dessa hittas via den riksomfattande kartbaserade söktjänsten www.kierratys.info.
Rinkis nyinstallerade ekopunkter matas in i systemet inom kort, vilket är förklaringen till att man med en sökning i tjänsten inte ännu hittar den nya plastförpackningsinsamlingen i Pargas.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Plastförpackningar som kan återvinnas

  • Livsmedelsförpackningar av plast (yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat).
  • Plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål.
  • Flaskor, kanistrar och burkar av plast, helst tillplattade.
  • Plastkassar, -påsar och -omslag.

Lämna inte in

  • Smutsiga plastförpackningar eller blandavfall.
  • PVC-förpackningar (kännetecknas av en återvinningssymbol med siffran 3 inuti).
  • Övriga plastprodukter, företagens förpackningar.