Platser för våtmarker och strömmande vatten sökes

Sötvattensbassängen i Pargas kan vara en möjlighet. Foto: Anja Kuusisto

Vattenskyddsföreningen i sydvästra Finland, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, började i maj ett vattenskyddsprojekt i Pargas, på Kimitoön och i Gustavs. Syftet är att förbättra vattendragens rekreationsvärde och deras betydelse som fiskevatten, samtidigt som man ökar människors miljömedvetenhet och medborgaraktivitet.

Inom projektet, som på finska heter Rannikkotalkkari, restaureras också vissa vattendrag som pilotprojekt.

Mikko Koho från Sagu jobbar i projektet som ett slags kustvaktmästare och han hoppas få hjälp av Pargasborna för att hitta lämpliga vattendrag. Sötvattensbassängen i Pargas är ett möjligt objekt.

Havsöringen behöver nya lekplatser

Han vill kartlägga platser, där man kunde skapa nya våtmarker och hitta lämpliga strömmande vattendrag för havsöring.

– Vi letar efter ställen där man med hjälp av fördämningar kunde skapa nya våtmarker. De binder sediment och näring och förhindrar att näringen rinner ut i havet. En sådan kan till exempel vara en tidigare våtmark som har dränerats för åkerbruk och som nu återställs. Våtmarkerna är ofta skålformade, säger Koho.

Det behövs fler våtmarker med tanke på naturens mångfald. De är viktiga boplatser för sjöfåglar, eftersom de är varma, låga och innehåller mycket näring. Om våtmarken har förbindelse till havet fungerar de också ofta utmärkt som lekplatser för fiskarter, som leker på våren.

Avtal för att sköta om våtmarken

En lantbrukare kan få ersättning för att sköta om en våtmark enligt ett skötselavtal som görs med NTM-centralen. Också en registrerad förening eller ägarna till ett samfällt vattenområde kan ingå motsvarande avtal.

Att hitta åar där havsöringen kunde leka finns också på Kohos önskelista.

– Lämpliga åar eller bäckar är ofta ganska naturenliga och slingrande och i dem finns det både låga ställen och forsande ställen. De skulle lämpa sig som lekplatser för den hotade havsöringen och vi kan restaurera dem om vi hittar lämpliga sådana vattendrag.

En del vattendrag restaureras redan tack vare andra aktörer och en del lämpar sig inte för havsöringarnas lek, eftersom fisken inte kan stiga i dem på grund av dammar eller andra hinder.

Den som känner till en å eller en bäck som passar in på beskrivningen får gärna ta kontakt med Koho för att utreda om den är lämplig eller inte.

Han skulle bli glad också om bara en ny lekplats för havsöringen skulle hittas i Pargas.

Förutom att jobba med pilotprojektet för att restaurera vattendrag kommer han att jobba med utbildning och information.

Åtminstone en vattenforskningsdag och metesdag är planerad för skolelever.

Intresserade skolor kan kontakta Koho för att ordna en sådan i höst.

Projektet Rannikkotalkkari
Ett Leaderprojekt inom ramen för I samma båt, som genomförs 1.5.2021–30.12.2022.
Helhetsbudgeten är 56 640 euro, varav 33 984 euro är offentliga medel.
Verksamhetsområde: Pargas, Kimitoön och Gustavs.
Åtgärder: publikevenemang och seminarier, miljörådgivning (dagar om vattennatur och fiske), utredningar och rapporter, praktiska restaureringsåtgärder och miljötalkon med handledning.
Projektanställd Mikko Koho, 0400 169 602.

Maija Arosuo
maija.arosuo@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*