Postgången diskuteras flitigt i Pargas

Post och post. Kuvertet till höger har kommit med “vanliga” posten, beslutet från skatteförvaltningen har levererats av Lounais-Suomen Tietojakelu tillsammans med morgontidningen. Posten delar inte ut brevpost på tisdagar. Foto: Mikael Heinrichs

Redaktionen har vid ett flertal tillfällen kontaktats av läsare som förundrat sig över postgången i Pargas. Främst har det handlat om adresserad brevpost som delats ut av någon annan än posten, det vill säga för Pargas del av Lounais-Suomen Tietojakelu som ägs av Turun Sanomat-koncernen.

Lounais-Suomen Tietojakelu distribuerar också de exemplar av Pargas Kungörelser som delas ut med den tidiga morgonutdelningen. De som får sin tidning levererad hem med adressen utskriven på första sidan på dagen, har fått sin tidning via Posten.

Vi bad Postens produktionsförman Marcus Öhman och Lounais-Suomen Tietojakelus distributionschef Teija Kiiskilä reda ut en del begrepp och resonera kring hur kunden ska gå till väga för att postgången ska vara så smidig som möjligt.

Marcus Öhman, Posten har fått en hel del kritik i Pargas den senaste tiden i diskussioner på sociala medier, något som du rätt aktivt bemött i olika diskussionstrådar. Vad fick dig att ingripa och börja föra en aktiv debatt på t.ex. facebook?
– Posti uppmuntrar som arbetsgivare sina anställda att delta i (sakliga) diskussioner på sociala medier. Främsta orsaken var att rätta till feluppfattningar om postutdelningen. En stor del av kunderna är ovetande om att det även finns andra aktörer som delar brevpost i Finland.

LSTJ som är den andra aktören som delar ut adresserad brevpost i Pargas har hand om den tidiga morgonutdelningen, men fungerar Posten som underleverantör för LSTJ i delar av Pargas?
– Egentligen inte. På de områden där LSTJ inte sköter tidigutdelningen kommer dagstidningarna in i Postis nätverk. Då försedda med adressuppgifter och de delas ut med dagsposten. Även kunder med specialutdelningsavtal (t.ex. utdelning till dörren) får oftast dagstidningen via oss.

Vad ska man göra om ett av Posten levererat brev / LSTJ-brev delats ut till fel mottagare?
– Om Posti har delat ett brev fel, kan man returnera det t.ex. via vilken som helst brevlåda, med märkning ”feldelat” eller ”flyttat”. Aternativt kan man lämna det till vilken som helst av våra servicepunkter. Även postbärarna tar emot feldelad post. LSTJ:s feldelade brev tar vi inte emot. Mängden av deras feldelade brev som returneras till vårt nätverk är ett stort problem för tillfället.

Vad kan man som enskild invånare göra för att postgången ska fungera smidigare?
– Främst är det ju frågan om att se till att man har namn och gärna adress (husnummer) märkt på lådan. Samt att man använder rätt och fullständig adress på försändelserna.

Teija Kiiskilä, hur känner man igen ett brev som delats ut av LSTJ?
– Brev som delats av Lounais-Suomen Tietojakelu känns igen på beteckningen LSTJ som syns i adressfältet.

Varför är en adressförändring enligt uppgifter på er webbplats till LSTJ avgiftsbelagd?
– Vi har delat ut adresserad brevpost i ungefär tre års tid. Processerna har ändrats och vi ska plocka bort informationen om att en adressförändring är avgiftsbelagd. Man ska alltid meddela om adressförändringar till Posten/Magistraten. Vår brevutdelningsprocess använder sig av adressförändringsuppgifter som lämnats till Posten och vi delar inte ut brev till gamla adresser förutsatt att vi känner till adressändringen.

Hur ska man gå till väga om man fått ett LSTJ-brev som delats till fel mottagare?
– Enskilda mottagare ska vara i kontakt med LSTJ endast om de fått feldelad post med beteckningen LSTJ i adressfältet. Man kan kontakta oss på numret 02–269 4141 vardagar klockan 8–16 eller per e-post till jakelu@lstj.fi. Då levererar vi ett returkuvert till mottagaren som man avgiftsfritt kan returnera försändelsen med.

Ni har haft koncession för utdelningen av adresserad brevpost i Pargas sedan mars 2016. Varför finns det ingen som helst information på svenska på webbplatsen lstj.fi till konsumenter?
– Enligt min uppfattning är vi inte förpliktigade att upprätthålla webbsidorna på svenska, men vi tar det här i beaktande då vi utvecklar webbplatsen. Det är inte uteslutet att avsnittet om adresserad brevpost också skulle finnas på svenska i framtiden.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi