Rävsundsbrons infotillfälle lockade ett fyrtiotal

Skiss: WSP Finland Oy.
Skiss: WSP Finland Oy.
Intresserade från både Pargas och S:t Karins hade mött upp i stadshuset i måndags för broinfo.
Prislappen på den nya bron som planeras landar enligt de senaste kalkylerna som Närings-, Trafik- och Miljöcentralen presenterade kring 50 miljoner euro. Det är ungefär en tredjedel mer än den kalkyl som presenterades i vår av samma instans.
Något konkret byggbeslut har inte ännu fattats och finansieringsfrågan lär landa på nästa regerings bord. Men det är förstås bra att ha planerna klappade och klara den dag penningfrågan ska lösas.
Skiss: WSP Finland Oy.
Skiss: WSP Finland Oy.
Det är ett faktum att den nuvarande Rävsundsbrons livstid börjar nå sitt slut. Bron bör förnyas inom tio till femton år. Enligt dagens kalkyler passerar upp till 11 000 fordon varje dygn över bron, omkring 700 av dessa beräknas vara tunga fordon. Sommartid beräknas belastningen öka med ungefär 15 procent.
NTM-centralen följer kontinuerligt med brons skick för att undvika en liknande överraskning som när Kvarnbron i Åbo rämnade för några år sedan.
Den nya brodragningen kommer att gå öster om den nuvarande bron och det blir en kombination av snedkabel- och stålbalksbro. Den östra sträckningen lämpar sig bättre med tanke på en eventuell kommande omfartsväg väster om S:t Karins. Den nuvarande bron och brobanken kommer att rivas.
Stålbalksändan blir mot Pargas medan snedkabeländan av bron blir mot Kustö. Bullerskydd ingår i den nya brons planer och trafikbruset borde minska märkbart i jämförelse med det nuvarande läget.
Skiss: WSP Finland Oy.
Skiss: WSP Finland Oy.
Följande steg i planeringen är att utredningsplanen som presenterades i måndags läggs fram till allmänt påseende i kommunerna i 30 dagar. Det kommer att ske ännu i höst.
Under den tiden kan anmärkningar mot planen lämnas in till kommunen av vem som helst. Dessa anmärkningar behandlas sedan av Pargas och S:t Karins och tas i beaktande i kommunernas egna utlåtanden till NTM-centralen.
Först då utredningsplanen godkänts är det aktuellt med de väg- och detaljplaneändringar som också krävs.
Kim Lund, Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi