Rivieran i Pargas?

Mikael Heinrichs.
Snart är nog Folke Pahlman en nöjd man. Det var faktiskt den allra första, spontana tanken som slog mig då jag redan föregående vecka hade tagit del av de storstilade planerna för Malmstranden som blev offentliga förra torsdagen. Bildspelet kan man se (bland annat) här och kommentarerna på olika håll lät inte vänta på sig.
Ingen kan påstå att planerna inte skulle vara fräscha och vågade.

Oftast brukar det bli gnäll och sura miner då man presenterar något nytt och aningen vågat.

Det smått sensationella är väl främst det att kommentarerna till stora delar faktiskt varit positiva. Det är något man inte nödvändigtvis är så van vid i liknande sammanhang i Pargas. Oftast brukar det bli gnäll och sura miner då man presenterar något nytt och aningen vågat.
Att en stor del av tankarna förankrats i Pargasbornas medvetande redan för nästan fyra år sedan i samband med inspelningarna av Yles satsning ”Förnya staden” (Kaupunki uusiksi) har säkert hjälpt på den punkten.
Då fullmäktige i tisdags samlades hette det först att Malmstrand inte skulle tas upp, men tack vare önskemål från församlingen blev det trots allt en kort presentation av visionerna som planläggningschefen Heidi Saaristo-Levin stod för.
Också där var det först och främst lovord som haglade över visionerna – som uttryckligen är visioner, närmare detaljer slås fast först då man går in och gör ändringar i detaljplanen. Därför blev det inte heller desto mer ingående diskussioner om utseende, materialval och annat. De diskussionerna tas i ett senare skede.
Men visst hördes det redan nu röster som påpekade att de här visionerna inte går ihop med Pargas image som skärgårdsstad. Fast å andra sidan, är gästhamnsområdet med industrin som granne trots allt den rätta platsen för ett skärgårdspittoreskt byggande?
Kanske man faktiskt borde tänka på ett litet annat sätt. Strandbodarna i Nagu gästhamn passar in där – men på Kalkholmen i Pargas skulle de nog göra sig aningen malplacerade.
Också Christer Friis (SFP) från Houtskär var nöjd med det som presenterades och tyckte att de pengar (ca 20 000 euro) som hittills lagts ner på planeringen varit välanvända pengar.
Att det kommer att bli hårda diskussioner om vilka delelement ur visionen som slutligen förverkligas och i vilken skala är helt klart. I och med att visionen man nu valt att gå vidare med är möjlig att förverkliga etappvis var en av de huvudsakliga orsakerna till att man valde just Köpenhamnsbaserade Schauman Nordgren Architects i samarbete med Åbobaserade Schauman Arkitekter planer av de tre arkitektbyråer som bjöds in för att skissa.
Personligen kan jag inte heller låta bli att undra på var bränsleförsäljningen ska finnas i den nya gästhamnen, eftersom den inte fått plats i de skisser man nu presenterat.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi