Röda Korset står för ombyggnaden av Norrgårds

Norrgård. PK-arkiv.
Norrgård. PK-arkiv.
Stadsstyrelsen i Pargas får på måndag ta ställning till hyresavtalet för Norrgårdsfastigheten som hyrs ut till Röda Korset som asylboende. Staden räknar med att hyrestiden i praktiken kommer att bli mellan två och fyra år, med en årshyra på 55 216 euro.
De invändiga byggnadsarbetena som måste göras, bland annat byggandet av toaletter, duschar och kök samt kontorutrymmen för personalen, kostar 127 000 euro och bekostas av Röda Korset. Byggloven har redan beviljats och huset ska stå klart för att ta emot de asylsökande som kommer från Nagu den 1 maj.
Hyresavtalet är av modell tills vidare med en uppsägningstid på fem månader i båda riktningarna.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi