Rovdjurstestet kan överraska

Hundförening för alla. Terhi Niittyaro-Pettersson (t.v.) och Marjo Grönroos med hunden Nero ösnkar alla hundägare välkomna med i föreningens verksamhet. Foto: Mikael Heinrichs
Hundägarnas förening Par-Hau ordnar tillsammans med Asko Sorvo ett rovdjurstesttillfälle 2–3 september.
Vid testet kan man välja mellan fyra olika inhemska rovdjur: björn, varg, lo eller som nytt djur vildsvinet. Den huvudsakliga poängen med rovdjurstestet är att få reda på hur den egna hunden reagerar då den ställs inför en extrem situation.
– Vissa hundar kanske ger sig på rovdjuret, andra intar försvarspositioner och vissa kan rymma från platsen. Genom att ta testet får ägaren veta hur den egna hunden reagerar. Alla som genomgått testet får också feedback och ett diplom, berättar Par-Haus styrelsemedlem Terhi Niittyaro-Pettersson.
Testet genomförs av Asko Sorvo som har flera årtiondens erfarenhet av att föda upp flockledarhundar. Rovdjurstest har han gjort i sex års tid. Sorvo kan berätta en massa om både hundars och rovdjurens beteendemönster. Han kommenterar också varje testtillfälle så att publiken också kan ta del av lärdomen.
– Testet går ut på att hunden först får ta del av spår av rovdjuret i fråga. Om hunden inte rymmer, får den sedan möta rovdjuret öga mot öga. I det här fallet handlar det inte om levande djur, utan uppstoppade djur på hjul. För oss människor ser situationen kanske aningen humoristisk ut, men för hunden är det en äkta situation, säger Niittyaro-Pettersson.
Testtillfället sträcker sig över två dagar och äger rum på Par-Haus egen skolningsplan bredvid Tokmanni.
– Om man kommer som publik för att följa med tillställningen, lönar det sig att lämna den egna hunden hemma. Testet är till endast för hunden som deltar, hundarna ska egentligen inte möta varandra alls under testets gång, säger Marjo Grönroos från Par-Hau.
Ungefär tjugo hundar per dag ryms med och för tillfället är antalet anmälda hundar kring 25.
Tilläggsinformation och anmälningsinfo fås på Par-Haus webbplats www.parhau.com.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi