Rusning till kommunal tandvård

Ledande tandläkaren. Marianne Andersson jobbar delvis administrativt i Pargas och delvis med tandvård i Nagu. I höst lappar hon på också vid mottagningen i Korpo. Foto: Anja Kuusisto.
Ledande tandläkaren. Marianne Andersson jobbar delvis administrativt i Pargas och delvis med tandvård i Nagu. I höst lappar hon på också vid mottagningen i Korpo. Foto: Anja Kuusisto.
Déjà vu för Pargas stad, som igen en gång ombeds förklara varför kön till den kommunala tandvården är för lång.
Lagen stipulerar maximalt sex månaders kö och kräver också att patienten ska ges en tid när den ringer, oberoende av om vårdbehovet är akut eller inte.
– Vi har cirka fem månaders väntan för icke-brådskande fall och ett system där patienten läggs i kö, men utan att det ges en exakt tid, den bokas närmare den faktiska vårddagen, säger Marianne Andersson, ledande tandläkare.
– Våra patientmängder ökar dessutom med rask takt, medan en del privata tandläkarstationer har brist på patienter och mer än gärna skulle sälja sina tjänster.
De minskade FPA-ersättningarna är en förklaring (se faktarutan nedan) till att patientströmmen går mot det kommunala.
Pargas borde redan i höstens budget får in pengar för ett nytt tandläkar- och tandsköterskepar, anser Andersson. Det skulle också ge 60 000 euro i inkomster i vårdavgifter.
Systemet med tidsbokning skulle Andersson ogärna överge, men det nuvarande duger inte för Regionalförvaltningsverket som prickar många andra kommuner i samma ärende.
– Att ge en exakt tid nästan ett halvt år framåt i tiden kan vara problematiskt både för kunden och för oss. Men nu ska våra tandläkare öppna två dagar i veckan i bokningen också så långt fram, oberoende av eventuella kursdagar, sjukdomsfall, vikarieläge.
Sen skulle det gälla också för patienterna att veta om tiden passar flera månader på förhand.
– På Avi (Regionalförvaltningsverket) säger de att folk som köar till ÅUCS lyckas med det, men vi vet av erfarenhet att folk inte är lika noggranna med sina tandläkartider.
Redan nu är det hela fem procent av patienterna som uteblir utan att avboka – något som medför kostnader för staden, även om patienterna också måste betala en slant.
– Men för oss blir det sammantaget som en halv tandläkartjänst, och en tom stol är inte vad vi vill ha, säger Andersson.
Stadsstyrelsen i Pargas godkände i måndags ett utlåtande till Regionalförvaltningsverket om kösituationen inom tandvården. Om ett nytt tandläkarteam kan ingå i budgeten för nästa år avgörs senare.
Anja Kuusisto
050 400 2352/anja.kuusisto@aumedia.fi


Tandvården i Pargas

  • Staden har totalt åtta tandläkare och 2,5 munhygienister. En tandläkare jobbar i Nagu, en i Korpo (nu tjänstledig till årsskiftet). Kön är längst i Pargas.
  • År 2011 var det 925 vuxna som ville ha kommunal tandvård, i fjol var siffran 1 327, i år väntas den överskrida 1 500.
  • Största ökningen sker i kommundelen Pargas.
  • Ökad arbetslöshet, att FPA-ersättningarna minskar och att de stora åldersgrupperna går i pension antas ligga bakom ökningen av kunder.
  • Kösituationen förändras hela tiden, 23 september var 602 personer i kö och kön för icke-brådskande vård överskrider fem månader.