Så här ser Pargasnämnderna ut

Nya Pargasfullmäktige. Foto: Mikael Heinrichs
Här följer den kompletta listan på alla nämndplatser i de kommunala organen i Pargas. Mandatperioden är (om inget annat anges) 2017-2021. På slutet finns dessutom listan på de personer som sitter i de regionala nämnderna och samkommunernas fullmäktige samt gode män och nämndemän vid Egentliga Finlands tingsrätt. De personliga ersättarna är inom parentes.
Fullmäktiges presidium 2017-2019
Ordförande Tarja Rinne, SFP
I vice ordförande Christer Friis, SFP
II vice ordförande Mika Wallin, Gröna
III vice ordförande Carita Henriksson, SDP
Stadsstyrelsen 2017-2019
Ordförande Mikael Holmberg, SFP (Dick Abrahamsson, SFP)
I vice ordförande Regina Koskinen, SFP (Kaija Hilke, SFP)
II vice ordförande Helena Särkijärvi, Gröna (Sanna Autio, Gröna)
Staffan Åberg, SFP (Olof Elenius, SFP)
Mona Rönnholm, SFP (Maj Björk, SFP)
Kurt Lundqvist, SFP (Folke Pahlman, SFP)
Jeanette Laaksonen, SFP (Merja Fredriksson, SFP)
Nina Söderlund, VF (Lotta Laaksonen, VF)
Widar Nyberg, SDP (Kyösti Kurvinen, SDP)
Maria Lindell-Luukkonen, SDP (Hanna Karlsson, SDP)
Markku Orell, Saml (Ted Bergman, Saml)
Valnämnd för stadsfullmäktige
Ordförande Kurt Lundqvist, SFP (Mona Rönnholm, SFP)
vice ordförande Maria Lindell-Luukkonen, SDP (Carita Henriksson, SDP)
Kim Lindstedt, Saml (Petri Abrahamsson, Saml)
Mika Wallin, Gröna (Sanna Autio, Gröna)
Nina Söderlund, VF (Matti Agge, C)
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 2017-2019
Ordförande Markku Orell, Saml (Ted Bergman, Saml)
vice ordförande Mona Rönnholm, SFP (Aya Lundsten, SFP)
Christer Friis, SFP (Leif Berglund, SFP)
Merja Fredriksson, SFP (Jeanette Laaksonen, SFP)
Kaj-Johan Karlsson, SFP (Svante Karlsson, SFP)
Sanna Autio, Gröna (Helena Särkijärvi, Gröna)
Dan-Peter Henriksson, SDP (Erica Helin, SDP)
Revisionsnämnden
Ordförande Carita Henriksson, SDP (Birger Ehrnström, SDP)
vice ordförande Laura Wickström, SFP (Gunilla Granberg, SFP)
Sami Suojanen, SFP (Rolf Möller, SFP)
Anne Eriksson, SFP (Sanna Nymalm, SFP)
Johan Kortteinen SFP, (Tom Koppe, SFP)
Taina Nyström Gröna, (Marika Mildh, Gröna)
Tiina Vehmas, VF (Risto Nurmela, VF)
Kim Lindstedt, Saml (Markku Järvinen, Saml)
Janne Ahonen, C (Liisa Gunnelius, C)
Centralvalnämnden
Ordförande Annemo Palmroos-Broos, SFP (Gun-Britt Lindberg, SFP)
vice ordförande Tea Sundqvist Gröna, (Janne Gröning, Gröna)
Risto Nurmela, VF (Nina-Maria Nyman, VF)
Jarkko Moberg, SDP (Christina Koskinen, SDP)
Pekka Härkönen Saml, (Pertti Moberg, C)
Bildningsnämnden
Ordförande Maj Björk, SFP (Micaela Jansson, SFP)
vice ordförande Sverker Engström, SFP (Jacob Fellman, SFP)
Mi Adolfsson, SFP (Mikael Reuter, SFP)
Rolf Schwartz, SFP (Benjamin Bergan, SFP)
Petra Palmroos, SFP (Marianna Stolzmann, sFP)
Thomas Björkroth, SFP (Sami Suojanen, SFP)
Risto Nurmela, VF (Nina-Maria Nyman, VF)
Lotta Laaksonen, VF (Julius Karlsson, VF)
Hanna Karlsson SDP, (Joan Keihäs, SDP)
Elina Kemppainen SDP, (Pia Sulosaari-Sandell, SDP)
Harri Lehtinen, Saml (Karoliina Abrahamsson, Saml)
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Ordförande Rolf Schwartz, SFP (Mikael Reuter, SFP)
vice ordförande Thomas Björkroth, SFP (Andreas von Bergmann, SFP)
Marika Eklund-Pelto, SFP (Disa Kneck-Möller, SFP)
Jacob Fellman, SFP (Leif Berglund, SFP)
Mikaela Kajakoski SFP, (Jannica Lindqvist, SFP)
Mia Forssell, Gröna (Mona Lehtonen, Gröna)
Nina-Maria Nyman, VF (Nina Söderlund, VF)
Jani Karlsson, SDP (Dan-Peter Henriksson, SDP)
Stefan Järnström, Saml (Karoliina Abrahamsson, Saml)
Bildningsnämndens finskspråkiga sektion
Ordförande Harri Lehtinen, Saml (Atte Mattlar, Saml)
vice ordförande Pia Sulosaari-Sandell, SDP (Marja-Leena Engström, SDP)
Otto Ilmonen, SFP (Antti Forsman, SFP)
Marianna Stolzmann, SFP (Kaija Hilke, SFP)
Laura Järvinen, Gröna (Sanna Tuomarmäki, Gröna)
Julius Karlsson, VF (Tiina Vehmas, VF)
Valtteri Laiho, SDP (Ilkka Hamunen, SDP)
Hannele Kauppi, C (Samuli Välimäki, C)
Jari Heinonen C, (Arja Ahonen, C)
Kulturnämnden
Ordförande Johanna Tengström, SFP (Micaela Jansson, SFP)
vice ordförande Marja Hyvärilä Gröna, (Pirjo Wibom, Gröna)
Tomas Jansén, SFP (Conny Granqvist, SFP)
Jannica Lindqvist, SFP (Mirella Uddström, SFP)
Calle Wikman, SFP (Fabian Karlgren, SFP)
Paola Fraboni, SFP (Susanne Montag-Wärnå, SFP)
Sebastian Ducander, SFP (Kasper Kronberg, SFP)
Sauli Luttinen, Gröna (Marketta Rauramo, Gröna)
Eskil Engström, SDP (Sofia Fagerholm, SDP)
Tapio Karikko, SDP (Ilkka Hamunen, SDP)
Heidi Salviander-Wahe, Saml (Markku Salonen, Saml)
Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Merja Fredriksson, SFP (Paola Fraboni, SFP)
vice ordförande Mika Wallin, Gröna (Egon Nordström, Gröna)
Kaj-Johan Karlsson, SFP (Christian Andersson, SFP)
Johanna Tengström, SFP (Denina Björklund, SFP)
Conny Granqvist, SFP (Rune Franzén, SFP)
Fredrika Sihvonen, SFP (Anne Eriksson, SFP)
Kasper Kronberg, SFP (Svante Karlsson, SFP)
Tapani Niemi, VF (Lotta Laaksonen, VF)
Mikaela Luoma, SDP (Tiina Johansson, SDP)
Kyösti Kurvinen, SDP (Roger Henriksson, SDP)
Hanna Järvinen, Saml (Eeva Bergman, Saml)
Bygg- och miljönämnden
Ordförande Kurt Ekström, SFP (Filip Nyström, SFP)
vice ordförande Jari Tschernij, Gröna (Egon Nordström, Gröna)
Aya Lundsten, SFP (Fredrika Sihvonen, SFP)
Folke Pahlman, SFP (Olof Elenius, SFP)
Anna Gråhn, SFP (Alice Björklöf, SFP)
Daniel Strömborg, SFP (Dick Abrahamsson, SFP)
Linda Lindberg SFP, (Soili Svahnström, SFP)
Saila Routio, Gröna (Sanna Autio, Gröna)
Tom Lindholm, SDP (Matti Agge, C)
Erica Helin, SDP (Dan-Peter Henriksson, SDP)
Petri Abrahamsson, Saml (Heidi Salviander-Wahe, Saml)
Bygg- och miljönämndens vägsektion
Ordförande Dick Abrahamsson, SFP (Daniel Strömborg, SFP)
vice ordförande Dan-Peter Henriksson, SDP (Tom Lindholm, SDP)
Aya Lundsten, SFP (Fredrika Sihvonen, SFP)
Olof Elenius, SFP (Anna Gråhn, SFP)
Saila Routio, Gröna (Sanna Autio, Gröna)
Gode män Timo Söderholm SFP, Magdalena Ek SFP, Kurt Johansson SFP, Stefan Karlgren SFP, Sari Karrila SFP, Taina Nyström Gröna, Mervi Sjölund Gröna, Tom Lindholm SDP, Jani Karlsson SDP, Ted Bergman Saml, Arja Ahonen C.
Regionala miljöhälsovårdsnämnden Mona Rönnholm SFP (Svante Karlsson SFP).
Kårkulla samkommunfullmäktige 2017-2019 Sverker Engström SFP (Sami Suojanen SFP), Mikaela Luoma SDP (Ritva-Leena Ehrnström SDP).
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samkommunfullmäktige Ole Åberg SFP (Conny Granqvist SFP), Tarja Rinne SFP (Regina Koskinen SFP), Mona Lehtonen Gröna (Nina-Maria Nyman VF).
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä samkommunfullmäktige Sanna Tuomarmäki Gröna (Raina Blomqvist Saml), Marja-Leena Engström SDP (Tuula Nyholm SDP).
Peimarin koulutuskuntayhtymä Christel Sonntag SFP (Maj Björk SFP), Kari Penttinen SFP (Tomas Björkroth SFP), Sammy Järnström Saml (Lotta Laaksonen VF).
Nämndemän vid Egentliga Finlands tingsrätt Cornelius Colliander Gröna, Tom Lindholm SDP, Frej Henriksson SFP, Christel Sonntag SFP.