Saanila vald till filmproducent

Marina Saanila.
Marina Saanila.
Tidigare PK-redaktören Marina Saanila från Pargas har valts till projektledare/filmproducent för Sydkustens landskapsförbunds projekt ”Levande historia i skärgårdsmuseer”. Projektet handlar om att levandegöra historia i form av filmer som ska visas på museerna i Åboland. Det inleds i januari 2016.
Inom projektet dokumenteras och levandegörs historia i form av tio korta, pedagogiskt inriktade filmer. De berättar om verksamhet eller föremål som varit viktiga för skärgården, till exempel vargjakt, skolresor eller kalkbränning.
Alla museer i Åboland deltar i projektet. Förverkligandet av filmerna planeras och genomförs i nära samarbete med museipersonalen och hembygdsaktiva. Filmerna ökar möjligheterna för museerna att åskådliggöra historia, kulturarv och livsstil i skärgården på ett intressant sätt. Dessutom kommer filmerna och övrigt material som samlas in under processen att finnas tillgängligt som fördjupningsmaterial för olika instanser.
Sydkusten fungerar som huvudman för projektet som stöds av bland annat Leader-programmet, Svenska Kulturfonden, föreningen Hedvigs minne och Pargas Lokal-TV.
Saanila valdes bland 11 sökande.
PK