Sålda fastigheter och ovårdade grönområden löser inte utmaningarna

Det finns en del utmaningar som kommande mandatperiod kommer att handla om i Pargas, utöver alla festtal och vildvuxna parkområden. Men det är nog inget som händer i handvändning och ställer stora krav på speciellt de ledandande tjänstemännen som ansvarar för verksamheterna, men även på kommande ledamöter om att våga kräva resultat och utveckling.

Investeringarna kommer att vara en utmaning för verksamheterna utöver bildningen och det nya skolcentret i Pargas, eftersom denna enskilda investering är i den storleksklassen att andra investeringar är minimala eller helt enkelt inte möjliga ett antal år framöver.

Det är av yttersta vikt att denna 20 miljoners budget för skolcentret inte överskrids, eftersom det då ytterligare skjuter på andra investeringar eller utvecklingsprojekt.

Vi har en reparationsskuld på vägar och gator på ca 5 miljoner enligt en utredning gjord 2020 som stiger eftersom vi inte har möjlighet att investera det närmaste åren. Där har vi en underhållsbudget som är liten jämfört med vad andra motsvarande kommuner budgeterar. Hur har man tänkt hantera denna bortglömda kostnad?

Arkeasagan om kosthållets ökade kostnader är ännu oklar, men kommer säkert upp under kommande period. Men boten på 200 000 euro som staden fick betala är ett faktum.

Vattentjänster har fungerat bra och gjorde i bokslutet 2020 en vinst på 400 000 euro för staden. Bra så, men vi kan ju inte finansiera stadens andra verksamheter med en kontinuerligt höjd vatten- och dagvattenavgift som en sorts punktskatt.

Vi har redan de högsta vattenavgifterna i Finland jämfört med motsvarande kommuner och verksamheten är självbärande , vilket har varit målsättningen.

Det tyder igen på att man väljer den enkla vägen, eftersom stadsdirektören redan tidigare inför fullmäktige meddelat att skattehöjningar är på kommande och är aktuella framöver och därmed kan det antas att även alla service kostander igen kommer att föreslås höjas.

Detta är nu några frågor som kommer att vara aktuella redan inkommande höst, så besluten blir utmanande och kommer att kräva allt annat än fina festtal.

Den senaste perioden har det eftersträvats att Pargas behöver extern hjälp för vidga vyerna på hur vi ska svänga på ekorrhjulet och på sikt nå balans med nya visioner. Kanske det är något som det nu äntligen kunde finnas politiskt konsensus i.

Det räcker inte mer att hoppas att tiden sköter utmaningarna utan det måste finnas en längre plan än ett år i gången.

Dan Henriksson

Kommunalvalskandidat SDP Pargas

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*