Säsongsjobb för alla åldrar marknadsförs i Brankis

Jobb finns. Alexander Lindholm (t.v.) från Triton Marin är en av de arbetsgivare som erbjuder säsongsjobb på Starta säsongen-evenemanget den 31 januari i Pargas. Jenni Lindroos från Pargas stad och John Forsman från TE-byrån står för arrangemangen. Foto: Mikael Heinrichs
Staden och Egentliga Finlands TE-byrå ordnar Starta säsongen-evenemanget för sjunde gången, nu på ny plats.
Det populära rekryteringstillfället Starta säsongen där lokala företag från Pargas och skärgården presenterar sina säsongsjobb och rekryterar anställda inför sommaren ordnas i år på Brankis (Skolgatan 1) onsdagen den 31 januari.
Samma dag arrangeras också en rekryteringsmässa på Kåren i Åbo med samma målgrupp – och många av företagen kommer att vara på plats på båda tillfällena.
I Pargas är det Jenni Lindroos på ungdomsverkstaden Aktiva som håller i trådarna tillsammans med John Forsman från Egentliga Finlands TE-byrå.

Det finns jobb inom många olika branscher som erbjuds.
John Forsman

– Som tidigare vill vi från stadens sida poängtera att tillfället är till för arbetssökande i alla åldrar, inte bara ungdomar som söker sommarjobb. Redan nu har 14 företagare i Pargas och skärgården anmält sig och de erbjuder över 200 arbetstillfällen, berättar Lindroos.
Flera företagare hinner ännu anmäla sitt deltagande innan den 31 januari.
– Glädjande nog har flera företag som inte tidigare varit med anmält sig i år och många är förstås också återkommande, konstaterar hon.
Det är inte bara inom restaurang- och turismbranschen det erbjuds jobb, utan också industrierna i Pargas samt staden och Arkea deltar. Det finns jobb inom produktion, logistik, laboratorium, kontorsarbete, vård och omsorg, filmbranschen …
– Framför allt är vi glada över att utbudet i år är så mångsidigt. Det finns jobb inom många olika branscher som erbjuds, säger Forsman.
Tidigare år har tillfällena lockat över 200 arbetssökande i olika åldrar och tidigare har man experimenterat med olika tidpunkter och klockslag.
– Att vi nu ordnar tillfället kvällstid och under två rätt intensiva timmar är egentligen resultatet av den feedback vi fått under tidigare år, säger Forsman.
Rekryteringsansvariga Alexander Lindholm från Triton Marin som bland annat ansvarar för gästhamnsverksamheten i Nagu, Korpoström och Iniö samt andra utflyktsmål i skärgården är mer än nöjd med tillfällena som erbjuds.
– Vi har deltagit i flera års tid och det har visat sig vara ett ypperligt tillfälle att hitta arbetskraft för sommarsäsongen och samtidigt marknadsföra oss. Under sommaren erbjuder vi sammanlagt omkring 100 arbetstillfällen för personer i olika åldrar, säger han.
Flera av arbetstillfällena som Triton Marin erbjuder kräver 18 års ålder på grund av arbetets natur, men man har också en del jobb för yngre.
– Tidigare år har många av våra anställda varit från annan ort, vilket gör att inkvarteringen är en liten utmaning. Vi brukar ha många sökande från Åbo, huvudstadsregionen och Tammerfors och till och med från utlandet, säger Lindholm.
Han medger att konkurrensen tidvis är hård, särskilt då det kommer till köks- och serveringspersonal.
– Restaurangutbudet i regionen har ökat i Åboregionen och det är många som söker personal. Vi litar på att arbetsgemenskapen vi kan erbjuda står sig i konkurrensen, säger Lindholm.
Han är också mån om att påpeka att tillfällen som detta är ypperliga för företagarna med tanke på nätverkande sinsemellan.
– Jag ser inte de andra företagen som konkurrenter, utan vi kompletterar varandra och då man träffat varandra till exempel i det här sammanhanget är det också lättare att ta kontakt senare om och när det behövs.
Pargas stad kommer att lotta ut 25 sommarjobbsplatser för unga (förra 2000–2002) och 20 sommarjobbssedlar à 250 euro. Med sommarjobbssedel avses ett understöd som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2000–2002 till sommarjobb för minst två veckor, men anställningen kan naturligtvis vara längre än så. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.
– Förutom den direkta rekryteringen presenterar staden också de sommarjobb för yngre som lottas ut och vi ger information om sommarjobbssedlarna som likaså lottas ut, berättar Lindroos.
– Från TE-byråns sida informerar jag under tillfället också om möjligheten till lönesubventioner för arbetssökande som varit arbetslösa, påminner Forsman.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi