Säsongsstarten närmar sig

Företagsnyfikna. John Forsman och Jenni Lindroos hoppas på många företag – också nya – till Starta säsongen-evenemanget i januari. Foto: Mikael Heinrichs.
Företagsnyfikna. John Forsman och Jenni Lindroos hoppas på många företag – också nya – till Starta säsongen-evenemanget i januari. Foto: Mikael Heinrichs.
Ungdomsverkstaden Aktiva och TE-byrån söker för tillfället arbetsgivare till deras rekryteringsjippo med säsongsarbete som tema.
Starta säsongen 2016 arrangeras i slutet av januari nästa år, men redan nu försöker både Jenni Lindroos på Pargas stads ungdomsverkstad Aktiva och John Forsman på Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå hitta intresserade företag och företagare som har ett eller flera jobb att erbjuda.
– Det behöver inte alls handla om flera månaders jobb, utan kan likaväl handla om kortare perioder än så. Är det någon som behöver arbetskraft för andra tidpunkter än till exempel sommarsäsongen är det också ok, alla som har någon form av arbete att erbjuda är välkomna, påminner Lindroos.
Ofta handlar det om företag framför allt inom turismbranschen, såsom inkvartering, restauranger och caféer.
– Vi hoppas att också litet äldre unga, andra än studerande, skulle hitta det här evenemanget. Säsongsarbete är trots allt en bra inkörsport till ett fast arbetsförhållande, menar Lindroos.
Tillfället arrangeras den 27 januari i fullmäktigesalen i stadshuset mellan klockan 17 och 19. Pargas stad kommer att vara representerade och också TE-byrån är på plats.
– Bland annat kan vi ge råd och tips till företagen om hur de till exempel kan ansöka om lönesubventioner om de anställer en arbetslös och annars också tipsa om olika aktuella saker, säger Forsman.
Arrangörerna bistår med bord och stolar för arbetsgivarna som ställer upp och erbjuder dessutom möjligheten att intervjua sökande i enrum. Rekryteringsmässan är gratis för alla.
– I januari i år deltog 13 företag och över 200 arbetssökande och feedbacken vi fått har varit positiv. Många företag, också från skärgården, hittade den arbetskraft de sökte inför sommaren, säger Lindroos.
Det här blir femte gången som ett motsvarande tillfälle arrangeras.
– Det första året arrangerade vi det här i våra egna utrymmen, men det var smockfullt och efter det har vi flyttat till stadshusets fullmäktigesal, säger Lindroos.
Äran för evenemanget tillskrivs stadens uppsökande ungdomsarbetare Martina Högman. Lindroos medger att hon till en början var tveksam och tvivlade på att unga skulle hitta evenemanget.
– Men tji fick jag, skrattar hon. Det blev ju en storsuccé direkt.
– En del feedback har vi fått längs med åren och har bland annat justerat klockslagen och annat smått enligt företagarnas önskemål, men i stort är konceptet det samma fortfarande.
Trots att det är stadens ungdomsverkstad som fungerar som ena arrangören vill Lindroos påpeka att mässan riktar sig till alla som är ute efter ett säsongsjobb – inte enbart studerande eller unga i åldern 15–28 år som hör till Aktivas målgrupp.
– Samtidigt är det här ett ypperligt tillfälle för arbetsgivarna att visa upp sig och marknadsföra sig själva och nätverka med andra företagare i samma sits, påminner Forsman.
– Vi har alltid haft ett rätt tätt samarbete mellan TE-byrån och Aktiva, det här är ett ypperligt exempel på det.
Responsen har varit positiv både från jobbsökande och arbetsgivare, säger han.
Intresserade företag kan anmäla sig till John Forsman, tfn 029 504 4557 eller per e-post john.forsman@te-byran.fi.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi