Sista chansen för kommunalt vatten och avlopp till Kirjalaön

Kirjala vattenandelslag (KirVa) som grundades 2018 för att få kommunalt vatten och avlopp till hela Kirjalaön behöver nya medlemmar före årsskiftet, annars riskerar hela projektet att torka ihop.

Projektet för att få kommunalt vatten och avlopp draget till Kirjalaön har planerna för finansiering och förverkligande klara, och offertförfrågningarna kan skickas ut. Men, för att det ska bli verklighet behövs ännu ett tjugotal intresserade hushåll som kan tänka sig att gå med i vattenandelslaget. Annars blir kostnaderna för höga. Keijo Grönroos och Birgit Karlsson från KirVas styrelse är ännu hoppfulla att det ska gå vägen.
– På hela Kirjalaön finns över 600 hushåll, men eftersom antalet medlemmar inte blev så stort som vi hoppats på beslöt styrelsen att dela upp projektet i tre faser. Arbetet är tänkt att börja med det område där majoriteten av medlemmarna bor, det vill säga området mellan Nederkirjala och Rävsunds bro där 33 medlemsfastigheter ligger, berättar Grönroos, som är ordförande för vattenandelslaget.
Avstånden mellan fastigheterna är stora och rören blir långa. För att det inte ska bli för dyrt ska det finnas fyra fastigheter per rörkilometer. Erfarenheter från andra områden i landet där man byggt ut vatten och avlopp visar att intresset hos invånarna brukar öka när man sätter i gång och börjar gräva. Därför skulle styrelsen gärna se att fas ett skulle förverkligas för att få fart åt hela projektet.
Men varför har då bara 57 fastigheter av cirka 1700 gått med som delägare i KirVa?
– Det beror troligen på att folk är rädda för anslutningsavgifterna och att en del fastighetsägare kanske redan investerat i vattenreningssystem som uppfyller lagens krav och därför inte vill betala mer, säger Grönroos.

Kostnadsalternativen är många, beroende på vad man vill ha och när man betalar, men om man bara vill ha vatten och avlopp till tomtgränsen kostar det 7000 euro. En komplett anslutning innan byggnadsskedet inleds kostar 15 000 euro. Vill man ansluta fastigheten senare stiger summan en aning. Till anslutningsavgiften tillkommer en insats på 500 euro och senare betalar man för vatten och avlopp enligt stadens taxa. Men trots att det låter som höga kostnader, tror Grönroos att det lönar sig i längden. Och alla summor kan betalas i delar.
– På Kirjalaön finns det många fastigheter som har dåligt vatten i sina brunnar, och dessutom tar vattnet ibland slut. Det gäller både åretruntbostäder och fritidsbostäder. Fördelen med kommunalt vatten är att det inte tar slut, kvaliteten är bra, inget underhåll krävs och hanteringen av avloppsvattnet uppfyller alla nutida miljökrav, säger Grönroos.
– Att investera i egna brunnar och reningssystem kostar stora su mor, och dessutom ska allting underhållas kontinuerligt, och det kan i slutänden kosta lika mycket som en engångsinvestering i kommunalt vatten och avlopp.

Enligt bestämmelserna skulle avloppsvattenbehandlingen på fastigheter i Pargas som befinner närmare än 100 meter från strandlinjen och grundvattenområden uppfylla lagens specificerade krav senast i början av år 2020. Men eftersom man i Kirjala har startat KirVa har alla medlemmar kunnat hänvisa till detta som giltig orsak för att inte behöva uppfylla lagens paragrafer.
– Går projektet i graven finns det säkert många fastigheter i Kirjala som får bråttom att sätta systemen i ordning, tror Grönroos.
Inom projektet kommer man i alla fall att se till att ett skyddsrör för vatten och avlopp byggs in under den nya vägen vid Hessunds byggarbetsplats. Och här hoppas styrelsen att Pargas stad stöder KirVa ekonomiskt.
– Då finns beredskapen där. Det skulle vara omöjligt att sätta dit röret senare, säger Grönroos.

KirVa arrangerar ett infotillfälle för boende på Kirjalaön torsdagen den 4 augusti klockan 18 i Teollisuus 49:s samlingslokal på Nederkirjalavägen 284. Anmälningar till info@kirva.fi.

Tuuli Meriläinen
tuuli.merilainen@aumedia.fi

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*