Sista dagen är inne

Sedan Skatteförvaltningens vårliga överraskning till fastighetsägare i skärgården är det inte alls så säkert att man längre med fog kan säga att det är en lottovinst att vara född i Finland – eller skärgården. Tvärtom skulle många fastighetsägare antagligen behöva en lottovinst för att klara av att betala de summor som nu krävs av dem.

Efter att ÅU i slutet av mars rapporterade om de chockhöjda fastighetsskatterna, där det beskattningsbara värdet för marker som är naturskyddsområden och som inte går att bebyggas eller användas för jord- och skogsbruk har justerats.

Det här har resulterat i chockhöjningar i beskattningen.

Från Skatteförvaltningen förklarar man höjningarna med att man i en rutinkoll upptäckte fel i förvaltningens databas.

Fastigheter som inte borde ha varit befriade från skatt hade inte beskattats, vilket ledde till att man först sände ut ett brev till fastighetsägarna och sedan själva beskattningsbeslutet. Också Pargas stad har informerats om ändringen.

”Principerna ska vara lika för alla” heter en av motiveringarna.

Reaktionerna från olika håll lät inte vänta på sig. Åbolands Skärgårdsstiftelse har tagit kontakt med Skatteförvaltningen och många experter har kopplats in. Jordägarnas Värderingscentral har kontaktats som aldrig förr från skärgårdshåll.

Tipsen om hur man kan och bör motivera de ändringar i beskattningsbesluten har haglat tätt och de hittas på olika webbplatser, till exempel hos Finlands Öar – Suomen Saaret på www.foss.fi.

Bråttom har det dessutom varit. Den sista dagen att söka ändring i beskattningsbeslutet är nämligen i dag, den 25 april.

Något som ingen ännu vet är hur den drös av dokument som Skatteförvaltningen kommer att behandlas. Dras allt över en kam igen, eller blir det en lång och utdragen historia?

En sak är däremot säker – förutsättningarna för en levande och livskraftig skärgård samt förtroendet gentemot statsmakten i de här delarna av landet blev i alla fall inte bättre av det här. Oberoende av var vi landar.

Vem vill äga eller köpa mark i skärgården efter det här?

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi