Skärgårdsvägen Ab kanske blir kvar trots allt

Skärgårdsvägen Ab kan synas i trakten också efter den 6 juni. Foto: Mikael Heinrichs.
Skärgårdsvägen Ab kan synas i trakten också efter den 6 juni. Foto: Mikael Heinrichs.
Ab Skärgårdsvägen – Saaristotie Oy har ansökt om att sommartid få köra reguljär ruttrafik mellan Helsingfors och Korpo. Trafikchef Juha Tiikko på moderbolaget J. Vainion Liikenne Oy berättar att man ansökt om tillstånd för två turer per vecka och riktning mellan Helsingfors och Korpo fram till hösten 2026. Det handlar alltså om direkta turer utan bussbyte under sommarmånaderna.
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Egentliga Finland har inte ännu tagit ställning till Skärgårdsvägen Ab:s ansökan.
PK