Skärpa bakom ratten – även i sommartrafiken

Polispatrullerna registrerade nästan tusen (1 000) trafikbrott under den dygnslånga intensivövervakningen den 14 juli. Övervakningen som hade temat Ouppmärksamhet i trafiken, avslöjade hela den brokiga mångfalden av trafikbrott: rattfyllerister, egendomsbrottslingar, personer utan säkerhetsbälte, förare som körde med mobilen i handen, fartdårar, fordon som inte är i körbart skick, förare utan körrätt samt körning mot rött ljus.
Polisöverinspektör Risto Lammi vid Polisstyrelsen konstaterar att tusen brott per dag visar att den insats polismännen inom trafikövervakningen gör i trafiksäkerhetsarbetet är ytterst viktig. Automatisk övervakning kan inte ersätta all trafikövervakning även om den kan komplettera och effektivera den totala övervakningen, säger Lammi.

Listan på trafikbrott ser tyvärr tröstlös ut,
säger polis­överinspektör
Risto Lammi vid Polisstyrelsen.

Exempel på händelser under den dygnslånga intensivövervakningen:
– 23 rattfyllerister, av vilka båda fallen i Lappland var narkotikabaserade
– 411 förare använde mobiltelefonen under körning
– 525 försummelser av användningen av säkerhetsbälte
– 35 försummelser att stanna vid rött ljus eller STOP-märke
– 3 utländska egendomsbrottslingar greps
– 6 efterlysta
Det stora antalet rattfyllerister är särskilt oroväckande. Under motsvarande övervakning i januari påträffades endast fyra rattfyllerister. Nu var antalet 23.
Kan man tänka sig att en av orsakerna är semestertider då man konsumerar mer alkohol och sätter sig bakom ratten trots att man har överskrider promillegränsen. På semestern har man tid, sägs det, men ibland verkar det såsom just då har man bråttom i trafiken.
Ett exempel från förra veckan vid Strandvägen i Pargas. I segelrondellen var det nära krock då en bil körde fräckt in i rondellen framför en annan som skulle köra ut från rondellen till ut Strandvägen. Vid stadshuset upprepades nära ögat-situationen då en bil plötsligt körde ut från parkeringsplatsen och skulle fortsätta mot segelrondellen. I lilla rondellen vid Brankis kom en bil från gästhamnshållet och körde med fart in i rondellen utan att ens titta om det kom andra bilar på väg ut ur den. Tre obehagliga upplevelser på en kort tid höjer adrenalinet avsevärt.
Men samma vecka upplevdes även ett motsatt exempel: en sällan skådad artighet i trafiken. Platsen var fortfarande Strandvägen, före övergångsstället före busstationen. En bil stannade före övergångsstället som var helt tomt. Bakom den kom en annan bil, stannade, en tredje bil, stannade och då äntligen kom någon över gatan från motsatt sida. Under tiden skulle alla dessa bilar ha hunnit köra in i rondellen och vidare därifrån.
Det krävs fingertoppskänsla även i trafiken. Vi kan återkomma till trafikfrågor ännu innan skolstarten, men för att ingens skolgång ska bli avbruten innan den ens börjat gäller det att vara uppmärksam. När man kör ska man inte kolla sin telefon, inte ringa eller skicka meddelanden. Och det är bra att minnas den gamla regeln: den som tänker köra, låter spriten vara.

PK_Leena_lehtonen
Leena Lehtonen