Skattebyrån stängde, servicepunkten öppnar

Leena Lehtonen 18.9
I dagens läge finns det tyvärr alldeles för många tomma lokaler i Pargas centrum. I går stängde skattebyrån i ämbetshuset där också postens före detta utrymmen fortfarande gapar tomma. Visserligen har skattebyrån haft begränsade öppettider för kundbesöken, men från och med nu ska man åka in till Åbo om man vill träffa en skattetjänsteman.
Många saker kan man ju sköta via nät- och telefontjänster, men ibland vill man diskutera sina ärenden ansikte mot ansikte.
Nästa vecka öppnar Pargas nya servicepunkt i stadshusets första våning. Servicepunkten är den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställe som upprätthålls av kommunen. Projektet prövas nu i fem kommuner: Pargas, S:t Michel, Pelkosenniemi, Saarijärvi och Uleåborg.
I servicepunkten kan man sköta sina ärenden med FPA, polisens tillståndsförvaltning, skatteförvaltningen, magistraten, arbets- och näringsbyrån samt kommunen. FPA, polisens tillståndsförvaltning och arbets- och näringsbyrån håller kvar sina egna byråer i Pargas.
I servicepunkten jobbar en rådgivare som ger personlig rådgivning. Det är bra att ha med sig bankkoder med vilka man kan använda myndigheternas tjänster. I servicepunkten finns tillhanda myndigheternas blanketter och de kan också lämnas dit för vidare leverans. Distansservice kompletterar utbudet då det är möjligt att kommunicera med myndigheternas sakkunniga via nätet.
Kundresponsen och andra erfarenheter avgör hurdan servicen blir på riksnivå. Målet är att verksamheten inleds i hela landet under 2016–2019. Avsikten är att lagen om den gemensamma kundservicen kan stiftas hösten 2015. Projektet koordineras av finansministeriet.