Skolsamarbete med mersmak

Samarbete. Heli Hytönen (t.v.) och Mari Koskela (t.h.) från Koivuhaan koulu samt Tuula Ruokola-Randström från Skräbböle skola är nöjda med samarbetet de har åstadkommit. Foto: Mikael Heinrichs
Flera skolor i Pargas samarbetar över både skol- och språkgränser.
Koivuhaan koulus klass 4 b och Skräbböle skolas årskurs 4 har sedan hösten träffats regelbundet ungefär en gång i månaden hos varandra. Det handlar om ett samarbetskoncept som språkläraren Mari Koskela och klassläraren Tuula Ruokola-Randström arbetat fram. Nu har klassläraren Heli Hytönen vid Koivuhaan koulu tagit över som ansvarsperson i den finskspråkiga skolan.
Denna veckas tisdag träffades klasserna i Björkhagen och höll gemensamma lektioner i bland annat musik, matematik och dessutom hann man spela litet sällskapsspel.
– Till en början låg fokus kanske främst på språkundervisningsbiten, men i och med att vi numera har jämnåriga klasser som träffas har vi börjat fokusera också på andra ämnen. Det blir ett naturligt umgänge, säger Ruokola-Randström och Hytönen.
Samarbetet har nu pågått i fyra års tid och kommer att fortsätta. I och med den nya läroplanens möjligheter kommer eleverna att kunna fortsätta umgås över skol- och språkgränserna under hela lågstadietiden fram till åk 6.
– Vi har haft ett tätt samarbete det här läsåret och kommer att träffas sammanlagt tio gånger i och med att vi faktiskt också råkade träffas i skidspåret i Finby i vintras av en slump, skrattar Hytönen.
I och med att fokus har skiftat från språkstudierna till att omfatta flera olika ämnen, har man strävat efter att integrera flera element i undervisningen.
Matematikstafett. Foto: Mikael Heinrichs
– Vi har faktiskt gjort allt möjligt tillsammans ända från teckningsuppgifter till matematik och gymnastik samt modersmål. Ibland till och med samtidigt, som under mattestafetten. Det viktigaste är att umgänget blir naturligt och att eleverna vågar ta kontakt med varandra, säger Hytönen.
– Då vi träffas i Skräbböle brukar det mesta gå på svenska medan det går på finska här i Koivuhaan koulu. Vi lärare hjälper till med översättningar då det behövs till exempel vid instruktioner, berättar Ruokola-Randström.
De båda klasserna har tillsammans ungefär 45 elever och man turas om att träffas i varandras skolor. Samarbetet är inspirerande också för lärarna som också de hela tiden lär sig nya saker.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi