Slutkört mellan Skolgatan och Skräbbölevägen

Stängt och trafikstrul på kommande. Foto: Mikael Heinrichs.
Stängt och trafikstrul på kommande. Foto: Mikael Heinrichs.
Från och med början av denna vecka har infarten till Gamla Skolgatan från Skräbbölevägen stängts av. En parkeringsplats anläggs på området mellan Hantverkargränd och Skräbbölevägen.
Då arbetena är klara kommer en infart till p-platsen att öppnas från Skräbbölevägen i riktning mot Skräbböle, medan vänstersväng över Skräbbölevägen in till p-platsen förbjuds. Anslutningen till Skräbbölevägen har inte stängts av helt och hållet eftersom den fungerar som reservförbindelse om Sarlingatan tillfälligt behöver stängas.
Plattläggningen vid övergångsstället som förenar Köpmansgatans gågata med förlängningen ner mot gästhamnen kommer däremot att störa trafiken en del. Körbanorna stängs av en i taget, men man strävar efter att trafiken skall löpa så smidigt som möjligt trots det. Arbetena beräknas bli klara senast under nästa vecka.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi