Sol-el på uppgång

Solenergi har inte ännu slagit genom stort i Finland, men när priserna på både solfångare och solpaneler sjunker ökar intresset också bland finländarna.
 
Solens strålar kan både värma ditt hus och ge dig elektricitet. Hittills är det inte många finländare som har valt att satsa på den här energiformen, många har tyckt att priset på utrustningen är högt och att det inte finns tillräckligt med sol i Finland för att det ska löna sig. Den här inställningen håller nu på att förändras, och i framtiden kommer vi att se allt fler solpaneler och solfångare på taken också i Åboland, tror Alf-Peter Heino som jobbar som energirådgivare vid Pargas stad.
 
Priset på solpaneler är idag ca 1,5-2 euro/W, för ett småhus blir hela anläggningen inklusive installation att kosta kring 6000 – 10 000 euro. Det är betydligt billigare än för några år sedan, då fick man betala 4-5 gånger så mycket. Priset på solpaneler har gått ner cirka 80 procent de senaste fem åren, och det sjunker fortfarande. Efter investeringen får man gratis elektricitet dagstid under mars till början av november, så länge solen lyser.
– Med de elpriser vi har idag tar det cirka 10 till 15 år att betala tillbaka investeringen. Men jag är ganska säker på att elpriserna kommer att stiga, så troligtvis kommer investeringen att betala tillbaka sig mycket fortare än så. Den här lösningen är för de som vill investera på längre sikt och för de som bryr sig om miljön, säger Heino.
 
I södra Finland är solstrålningen ungefär lika stark som i norra Tyskland, där sol-el redan en länge tid varit väldigt populärt. Med solpaneler kan man värma huset och varmvattnet, elektriciteten som blir över kan man sälja vidare till elbolagen. Att sälja elen vidare är ändå inte särskilt lönsamt i dag eftersom elbolagen bara betalar ungefär en tredjedel av det priset de tar för att sälja sin el till konsumenterna.
– Jag tror att försäljningen av solpaneler och solfångare kommer att explodera under de närmaste åren. De kommer att bli lika populära som luftvärmepumparna blev för några år sedan. Ett bra alternativ för uppvärmningen av småhus är enligt mig en kombination av solpaneler och luftvärmepump. På våren och hösten kan man dagtid värma upp huset och på sommaren kan man dessutom använda elektriciteten från solpanelerna till att kyla ner hemmet med luftvärmepumpen, förslår Heino. Och allt detta helt gratis!
 
En solpanel kan hålla i upp till 30 år. De är dyrare än solfångare som producerar värme genom att värma upp vatten, men har en del fördelar. Bland annat är de lättare att installera och de kräver inget underhåll som solfångarna gör. De kan inte frysa på vintern eller koka på sommaren och det finns ingen risk för läckage. Solfångarens livslängd är cirka 5-7 år. Men oberoende om man väljer att installera solfångare eller solpanel så rekommenderar Heino att man anlitar professionell hjälp med installationen.
– Det finns billiga system man kan köpa på internet, men man ska vara försiktig om man väljer att göra det. I Finland har vi ganska strikta krav på utrustningen som säljs. Det finns företag som kommer hem och installerar allt, det är visserligen dyrare men man ska tänka på att utrustningen ska hålla i 30 år. Det är viktigt att de är ordentligt fastsatta på taket så att höststormarna inte river loss panelerna så att de flyger iväg eller att det blir läckande hål i taket som gör att vatten läcker in. Arbetet skall utföras med ordentliga garantier, råder Heino.
 
Den 25 april klockan 13 arrangerar Pargas stad en informations- och diskussionstillställning om sol-el i fullmäktigesalen i Pargas.
Marina Saanila