Bondas: Sommar-/höstfunderingar

Harry Bondas, kommunalråd.
Harry Bondas, kommunalråd.
I maj skrev jag i min spalt att det såg ut som om sommaren skulle vara i antågande. Sommaren kom varken i juni eller i juli. Sedan kom sommaren plötsligt i augusti. Och sommarvädret tycks bara fortsätta, även om kvällarna och nätterna är kyliga.
Vädret har också gjort att vår gurkskörd blivit obetydlig, och snoken har endast tidvis visat sig i vårt växthus.
Den nya regeringen med Sipilä i spetsen utlovade tuffa tag med ett samhällsfördrag, stora nedskärningar och en restriktiv hållning till ett ökat ansvar för Greklands skulder och till invandringen.
Regeringens löften i de här frågorna har helt grusats. Det blir inget samhällsfördrag. Nedskärningarna blir svåra att genomföra, ansvaret för Greklands skulder ökar och flykting-/invandringsfrågan har antagit proportioner som ingen kunnat förutse. Kanske vore det skäl för regeringen att tala med mindre bokstäver om framtiden.
Social- och hälsovårdsreformen utgör fortsättningsvis en central del av regeringsprogrammet. Ett första tjänstemannaförslag om hur reformen skall genomföras har offentliggjorts. Hittills har kommentarerna nästan helt uteblivit. Tjänstemannaförslaget innehåller, förutom en reform av social- och hälsovården, också en regionförvaltningsreform. Enligt förslaget skulle landet indelas i endast 9–12  Sote-områden. Staten skulle finansiera social- och hälsovårdstjänsterna i sin helhet och kommunerna skulle därmed befrias från skyldigheten att producera social- och hälsovårdstjänster.
Jag tror att man på politiskt håll börjar inse att Sote-reformen helt enkelt blir för omfattande för att kunna genomföras i ett enda steg. Jag hoppas att Sote-reformen inte blir en prestigefråga för regeringen, utan att regeringen inser svårigheterna i reformen och backar några steg. Enligt min uppfattning borde Sote-reformen genomföras stegvis. Reformen kunde förslagsvis inledas med en integrering av primärhälsovården och specialsjukvården. Senare kunde man ta itu med de övriga Sote-frågorna. Oberoende av hur Sote-reformen genomförs kommer kommunernas ställning att radikalt förändras.
Jag hoppas att höstvädret blir normalt och att livet på alla plan igen börjar flyta i lugnare fåror.
Ha en bra fortsatt sensommar och en fin höst.
Harry Bondas