Sommarauktion för Gamla Malmen-projekt

För Gamla Malmen. Birgitta Bröckl och Mikael Hägg hoppas att folk hämtar föremål till sommarauktionen. Foto: Leena Lehtonen.
För Gamla Malmen. Birgitta Bröckl och Mikael Hägg hoppas att folk hämtar föremål till sommarauktionen. Foto: Leena Lehtonen.
Nu är det dags att hämta föremål för auktionen som arrangeras 11 juli.
I samband med sommarevenemanget Gamla Malmen kallar lördagen den 11 juli blir det i år även en sommarauktion. Förr var ju Walter Johanssons anrika auktion vida känd.
– Jag gör nu min debut som auktionsmäklare och har ju stora stövlar att kliva i, småler Mikael Hägg.
Idén till sommarauktionen kommer från Stiftelsen Gamla Malmen och dess ordförande Birgitta Bröckl.
– Stiftelsen jobbar för olika projekt på Gamla Malmen och behöver naturligtvis medel för att kunna genomföra dem. Vårt mål är att bevara de kulturhistoriska byggnaderna och den unika miljön på Gamla Malmen.
Till hösten kommer stiftelse att ge ut en adress med Carl Granbergs fotografi på pärmen. Adressen kommer att säljas i pastorskansliet.
Till de senaste större projekten hör smedjan vid Klockarståget. Det förverkligades tillsammans med invånarföreningen på Gamla Malmen och andra samarbetspartners. Stiftelsen har understött även konstverket till minnet av Fredrika och Johan Ludvig Runeberg.
Bland tidigare projekt finns guideskyltar samt projektet plank och portar. Stiftelsen grundades 2003 av Pargas stad, Pargas kyrkliga samfällighet och Pargas hembygdsförening. I styrelsen sitter representanter för invånarföreningen och som samarbetspartner har man bl.a Curatio.
Birgitta Bröckl betonar att Gamla Malmen är en unik helhet med stor betydelse för hela staden.
Föremål till sommarauktionen tas emot till och med 9 juli. Kontaktperson är Andreas von Bergmann tel. 040-312 4419 (tjänstetid). Auktionen kommer att hållas på området mellan Gamla kommunalstugan och hantverkscentret vid Klockarståget.
Leena Lehtonen