Sommarfunderingar

Harry Bondas
Harry Bondas, kommunalare.
När detta skrivs, ser det ut som om sommaren äntligen skulle vara i antågande. Vi hade ju ingen vinter utan i stället en lång, kall och grå vår. I synnerhet morgnarna har varit kalla. Regn har det kommit i överflöd, vilket gjort att jordbrukarnas vårsådd kraftigt försenats.
Men, gurkorna har planterats ut i vårt växthus och snart tror vi att snoken installerar sig. Allt blir normalt igen?!
Utfallet i riksdagsvalet gick i det stora hela som förutspåtts. Centern blev det största partiet, bra gick det också för sannfinländarna, medan Samlingspartiet och SDP förlorade stort. För SFP och De Gröna gick valet bra. Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet bildar den nya regeringen, och SDP och SFP blir utanför regeringen. Regeringsbildningen under Juha Sipiläs ledning har gått som på räls. Varje dag under den senaste tiden har vi sett de tre partiordförandena, leende i bästa samförstånd. Regeringsprogrammet är ambitiöst och innehåller stora nedskärningar som berör alla. Avsikten är att sätta stopp för Finlands skuldsättning under den här riksdagsperioden.
Den mångomtalade social- och hälsovårdsreformen skall nu förverkligas enligt en landskapsmodell. Landskapen kommer att vara maximalt nitton till antalet. De nuvarande centralsjukhusen utgör det centrala i landskapsmodellen. Beslutsfattarna i landskapen väljs genom direkta folkval. Landskapen har ingen beskattningsrätt, utan inkomsterna kanaliseras via kommunerna. Detaljerna kring reformen är tillsvidare helt och hållet öppna. I varje fall står det klart, att kommunernas ställning förändras radikalt, eftersom landskapen, inte kommunerna, kommer att besluta om hur minst hälften av budgetmedlen skall användas. Jag utgår ifrån att av socialvården åtminstone åldringsvården stannar kvar hos kommunen.
Den nu valda modellen leder till en koncentrering av servicen till större städer, medan servicenivån i glesbygden på sikt försämras. Jag hoppas att jag har fel, men jag är illa rädd för att utvecklingen i skärgården och servicen på svenska kommer att bli lidande. Valet av riksdagens nya talman och de sannfinländska ministrarna bådar inte heller gott för Finlands tvåspråkighet och finlandssvenskheten. Det ligger ju också nära till hands att förmoda att ovanstående val kommer att inverka negativt på Finlands rykte.
Finland kommer att genomgå ett ekonomiskt stålbad och den nordiska välfärdsmodellen håller på att monteras ner. Förhoppningsvis kommer mina pessimistiska funderingar på skam, men illa ser det ut.
Goda läsare, ha en bra sommar.