Sommarjobbssedlar och säsongsjobb

Hoppas på storpublik. Ungdomsverkstaden Aktivas Jenni Lindroos (t.v.), TE-byråns John Forsman, stadens uppsökande ungdomsarbetare Eeva Suominen samt Jan Sundholm från Solliden Camping hoppas på många arbetssökande. Foto: Mikael Heinrichs.
Hoppas på storpublik. Ungdomsverkstaden Aktivas Jenni Lindroos (t.v.), TE-byråns John Forsman, stadens uppsökande ungdomsarbetare Eeva Suominen samt Jan Sundholm från Solliden Camping hoppas på många arbetssökande. Foto: Mikael Heinrichs.
Ungdomsverkstaden Aktiva och TE-byrån arrangerar säsongsstart. Samtidigt lanseras stadens sommarjobbssedlar.
PK berättade redan i mitten av december om det kommande Starta säsongen-evenemanget som arrangeras i stadshuset den 27 januari. För närvarande har 17 arbetsgivare anmält sig och kommer att erbjuda olika former av säsongsbetonade arbeten till de som besöker tillställningen.
Bland de företag som kommer att finnas på plats finns Solliden Camping i Pargas.
– Som det ser ut kommer vi att behöva mellan åtta och tio säsongsarbetare i olika etapper. Vi har egna ansökningsblanketter där det klart och tydligt framgår vilka våra krav är för de olika uppgifterna. Vi erbjuder de här jobben i tvåveckorsperioder under skolornas sommarlov, berättar Jan Sundholm.
Förutom de kortare perioderna behövs också arbetskraft för längre perioder under sommaren, eftersom säsongen i praktiken börjar redan i maj då skorna fortfarande har undervisning.
Solliden deltar också i projektet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna (fi. Tutustu työelämään ja tienaa), som är ett slags avlönad praktikperiod för unga som inte ännu inriktat sig på yrkesstudier.
– I fjol fick vi sammanlagt 65 ansökningar och kunde erbjuda jobb för ett tiotal, säger Sundholm.
Trots att den officiella anmälningstiden för företagare som har arbete att erbjuda redan gått ut, är det inte för sent att delta. John Forsman från Arbets- och näringsbyrån påminner att det nog går att komma med till och med på plats och ställe klockan 17 då tillställningen börjar om det verkligen kniper.
– Helst ser vi förstås att man hör av sig på förhand så att vi kan fixa med namnskyltar och bord, men annars brukar det mesta gå att ordna, säger han.
Det är rätt många företag från stadens skärgårdsdelar som visat intresse för evenemanget och erbjuder jobb, men Forsman skulle gärna se att flera företag från Pargas centrum skulle delta.
– Dessutom lönar det sig att komma ihåg att evenemanget inte enbart riktar sig till unga som söker säsongsjobb, utan personer i alla åldrar. Tidigare år har evenemanget samlat omkring 200 arbetssökande, och vi hoppas naturligtvis på minst lika många, säger Jenni Lindroos från ungdomsverkstaden Aktiva.
– Vi marknadsför evenemanget på olika vis för att försöka nå målgrupperna, bland annat via sociala medier och nätet, men också i skolor, butiker och på bibliotekets anslagstavla, säger Pargas stads uppsökande ungdomsarbetare Eeva Suominen.
Stadens sommarjobbssedlar lanseras också till den kommande sommaren. Liknande försök har genomförts på andra orter och innebär alltså i praktiken att staden understöder ungdomars chanser att få sommarjobb genom att subventionera en del av den lön som arbetsgivaren betalar. I Pargas fall handlar det om 250 euro för ett arbetsförhållande som skall räcka minst två veckor i anspråk, men gärna längre.
De 25 sommarjobbstillfällen som staden årligen lottar ut har varit populära, då 138 ungdomar sökte dem inför förra sommaren. Att det finns ett skriande behov av flera sommarjobbsmöjligheter är ett faktum.
– Stadsstyrelsen godkände i oktober i fjol att vi går in för ett försök med sommarjobbssedlar. Staden kommer att lotta ut sammanlagt 20 sedlar till ungdomar födda 1998–2000. Sedlarna kan användas hos företag verksamma inom Pargas stad och som förutsättning för att man skall kunna få sedeln finns dessutom att ungdomen deltar i ett obligatoiskt infotillfälle, berättar Lindroos.
Det är ungdomsverkstaden Aktiva och stadens personaltjänster som tillsammans koordinerar försöket. Ungdomarna skall själva söka sina sommarjobb, men Aktiva hjälper gärna till med att matcha ungdomar och företag som behöver säsongsarbetare.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi
Läs mera: Säsongsstarten närmar sig