Sötvattenbassängen kanske öppnas?

Sötvattenbassängen. Arkivfoto: Kim Lund.
Sötvattenbassängen. Arkivfoto: Kim Lund.
Stadsstyrelsen öppnade på måndag för en ny process kring öppnandet av sötvattenbassängen på Ålön. Det förutsätter en naturinventering som nu ska göras.
Med sitt beslut att välsigna en naturinventering ger stadsstyrelsen i Pargas grönt ljus för att starta en ny process kring sötvattenbassängen på Ålön. Men det är många om och men innan man kommer så långt. Naturinventeringen beräknas kosta drygt 16 000 euro. Utgående från vad inventeringen ger vid hand kan Pargas Vatten Ab sedan välja att gå vidare och utreda om det faktiskt finns förutsättningar att låta göra en ny Natura-bedömning och ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om att öppna bassängen. Helhetsnotan torde landa på cirka 30 000 euro om man går in för att ansöka om att öppna bassängen.
– Vårt beslut var enhälligt, och det gäller naturinventeringen, säger styrelsens ordförande Mikael Holmberg.
– Först när den är gjord blir följande steg att se om det finns förutsättningar för att starta processen för att öppna bassängen.
 
I övriga styrelseärenden slogs det fast att Norrgårdsfastigheten byggs om för sammanlagt 127 000 euro så att fastigheten lämpar sig som asylboende. Det är hyresgästen Finlands Röda Kors som står för kostnaderna för ombyggnadsarbetena. Hyresvärden Pargas stad ska se till att fastigheten är färdigt renoverad till 1 maj i vår.
Hyresavtalet väckte ingen diskussion i stadsstyrelsen på måndagskvällen.
Hyresavtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid på fem månader i båda riktningarna, men det faktum att ett asylförfarande tar cirka två år talar i praktiken för en avtalslängd på 2–4 år.
Staden kommer att lösa in egendom i Pargas gästhamn som den förra fyresgästen Sjörövarnästet Ab stått för till en summa om drygt 33 000 euro. I Hyppeis skola löser staden in egendom för knappt 19 000 euro.
Mikael Heinrichs/Anja Kuusisto
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi