Spelreglerna kring valaffischerna verkar oklara

Enligt stadens information om valaffischernas ställningar daterad den 19 mars finns det åtta officiella ställningar för valaffischer i Pargas. I Pargas kommundel finns fyra ställningar (Skräbböle, taxistationen, Hopbackagatans-Finbyvägens korsning samt matbutiken i Tennby) samtliga med 24 platser, i Nagu en (södra torget) med 24 platser, i Korpo en (torget) med 12 platser, i Houtskär en (Lyckebo torg) med 16 platser samt i Iniö en (hamnen) med 8 platser.

Ställningen vid taxistationen är för övrigt placerad så, att det är nästintill omöjligt att ta sig ut ur bussens bakre dörr då den är placerad invid en busshållplats.

Å andra sidan hoppas jag att ingen väljare fattar sitt röstningsbeslut enbart baserat på valaffischeringen heller. Det känns rätt så “1980”.

Valaffischer på stadens allmänna områden får sättas upp endast på de ställen stadens teknikenhet anvisat, och endast i de affischeringsramar som staden ställt fram. Valaffischer får sättas upp en vecka innan förhandsröstningen börjar, d.v.s. den 27 mars. Staden sätter upp ställningarna och avlägsnar dem efter valet. Partierna sköter själva om affischeringen.

Enligt uppgifter från Houtskär har det dock verkat oklart hur affischplatserna fördelas, trots att partierna och grupperingarna sinsemellan har kommit överens om spelreglerna. Ställningen i Houtskär hade i torsdags fyra av de åtta tillgängliga affischplatserna (baksidan är konstruerad så att man inte kan limma affischer där) draperats med ett partis affischer.

Längs landsvägarna är det NTM-centralen som övervakar och Trafikledsverket som fastställer direktiven för affischeringen. Tillfällig valreklam, som man inte behöver meddela om, får placeras ut tidigast en månad före den egentliga valdagen. Valreklamerna måste tas ner senast en vecka efter valet.

Affischerna får till exempel inte placeras på trafikmärken eller vägräcken. Man ska dessutom se till att avstånden till korsningar (minst 100 meter) och vägmärken (minst 30 meter, på 80-område minst 50 meter) är tillräckliga.

Reklam som placeras på vägområde får till storleken inte överskrida den internationella affischstorleken, som är 80 x 120 cm. I valreklamen får inte heller användas ljus, reflekterande material eller lysfärger.

Man kunde ju tycka att det faktiskt skulle vara i alla partiers och aktörers intresse att värna om de gemensamt överenskomna spelreglerna i frågorna kring de officiella affischställningarna. Det gynnar knappast någon att affischerna rivs, klottras ned eller att man i sin iver att föra fram den egna kandidaten eller partiet – medvetet eller inte – sänder ett budskap som kan tolkas som översittarfasoner eller nonchalans.

Å andra sidan hoppas jag att ingen väljare fattar sitt röstningsbeslut enbart baserat på valaffischeringen heller. Det känns rätt så “1980”. Dessutom är det här rävspelet med affischrutor som “kapats” en följetong utan like, det är nämligen precis samma sak vid varje val.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi