Staden har känt av företagaroptimism

Goda utsikter. John Forsman från TE-byrån, stadens näringslivschef Tomas Eklund och eneregirådgivare Alf-Peter Heino har alla kunnat märka av den positiva trenden bland företagsetableringarna under 2016. Foto: Mikael Heinrichs.
Goda utsikter. John Forsman från TE-byrån, stadens näringslivschef Tomas Eklund och eneregirådgivare Alf-Peter Heino har alla kunnat märka av den positiva trenden bland företagsetableringarna under 2016. Foto: Mikael Heinrichs.
2015 var ett relativt lugnt år med tanke på nya företag i Pargas, men det här året har sett klart bättre ut. Under årets första 2,5 månader har det grundats dubbelt fler företag än under motsvarande period 2015.
Det säger Pargas stads näringslivschef Tomas Eklund som hoppas att den trenden håller i sig.
– De idéer som dyker upp känns dessutom riktigt bra, intygar energirådgivare Alf-Peter Heino på stadens näringslivstjänster.
Tidigare var det Karl-Henrik Stuns som i projektform drev liknande företagsinfokvällar ett par gånger i året, men sedan han gick i pension har dessa infokvällar inte arrangerats.
– Det känns riktigt bra att vi nu kan fortsätta med det här konceptet i samarbete med TE-byrån i litet annat format, säger Eklund.
Tidigare år har omkring ett tjugotal företag deltagit vid motsvarande tillfällen och förhoppningen är att man skulle nå en liknande siffra också den här gången.
– Idén är att nu pejla läget och hurudant intresset är och sedan besluta om en eventuell fortsättning, säger John Forsman på Egentliga Finlands TE-byrå.
I första hand riktar evenemanget i fullmäktigesalen sig till Pargasföretagare, men är i princip öppet för vem som helst som är intresserad av ämnet.
Tillfället är inte tvåspråkigt i den bemärkelsen att allt innehåll skulle presenteras på både svenska och finska, men båda språken används.
Aftonen inleds med en kort hälsning från stadens sida genom Eklund innan Väståbolands företagares ordförande Paul Vikman tar över. Forsman berättar om vilka tjänster TE-byrån kan stå tillhanda med innan det blir paus. Efter pausen berättar Emil Oljemark om Leaders landsbygdsprogram och finansieringsmöjligheter och Patrik Gustafsson om sin företagarbana.
– Det är nog meningen att vi skall arrangera olika former av informationstillfällen enligt behov. Till exempel därför har vi återupptagit traditionen med företagarnas morgonkaffetillställningar, säger Eklund.
Informationstillfället är ingalunda enbart riktat till personer som funderar på att kanske starta eget, utan också till nyblivna företagare eller företag som kan tänka sig vara intresserade av de olika stödmöjligheterna som finns i dagens läge.
– Investeringsstödet på 20 procent i Pargas och 35 procent för dem som ligger bakom en färja är en välkommen morot och en som vi gärna informerar om. Alla kanske inte känner till den möjligheten, men det lönar sig nog att fylla i blanketterna. Leader-stöd finns att få också för företag, trots att många kanske tror att det är till enbart för föreningar, intygar Eklund.
Alla tre är ense om att blivande företagare också behöver handgriplig och personlig rådgivning i form av ett bollplank. Att flytta all service till webben är inte rätt väg att gå.
– Arbets- och näringsministeriets webbsida yrityssuomi.fi är ett bra komplement till personlig företagsrådgivning, men kan inte vara den enda informationskällan. Sidan är bra och innehållet där blir hela tiden bättre, men det kan inte ersätta en företagsrådgivare, menar Eklund.
Tillfället är avgiftsfritt, men förutsätter förhandsanmälan senast i morgon fredag via Lyyti-tjänsten.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi