Staden har stora planer för gästhamnsområdet

Pargas stad har planer på att utveckla området kring gästhamnen i södra centrum – Malmstrand – till ett vardagsrum för stadsborna och en högklassig hamn med tillhörande service, konstaterar man i ett pressmeddelande.
I slutet av 2016 bjöd staden in tre arkitektbyråer till att visionera över hamnområdet och utifrån visionerna valdes gruppen bestående av Schauman Arkitekter Ab från Åbo och Schauman & Nordgren Architects från Köpenhamn ut för att vidareutveckla sin vision. De andra arkitektbyråerna som deltog i idéplaneringen var Futudesign Oy från Helsingfors och Arkitekt Michael Donalds Ab från Mariehamn. Samtliga byråer är bekanta med området sedan tidigare via olika planeringsuppgifter.
I uppgiftsbeskrivningen angavs att idéplanen ska uppvisa en logisk, naturlig och innovativ lösning på hur området ska utvecklas. Funktioner som förutsattes att skulle anvisas i idéplaneringen var bl.a. hamnkontor, bastu, strandpromenader, lekplats, parkeringsplatser, hotell och badstrand.
Schauman Arkitekter och Schauman & Nordgren Architects stöder sin idé om Malmstrand på en grundlig studie av staden, dess historia, struktur, särdrag, styrkor och svagheter. Planen uppvisar ett klart tema som förankras i kalkbrottet.
Idén baserar sig på en klar strukturering av trafiken och verksamheterna vilket är en av planens absoluta styrkor. En ”loop”, strandpromenad, som lockar och styr flanörer bildar idéns röda tråd som alla funktioner stöder sig till.
Det höga byggandet är placerat som en naturlig fortsättning på befintlig kvartersstruktur utan att stänga vyer.
Den bearbetade visionen innehåller ett förslag till etappvist förverkligande och idéplaneringen kommer att resultera i en ändring av detaljplan.
PK