Staden hjälper 45 unga hitta jobb

Hjälp på traven. Pargas stad hjälper sammanlagt 45 unga hitta sysselsättning under sommaren, antingen genom egna sommarjobbsplatser eller sommarjobbssedlar.
Hjälp på traven. Pargas stad hjälper sammanlagt 45 unga hitta sysselsättning under sommaren, antingen genom egna sommarjobbsplatser eller sommarjobbssedlar.
Sammanlagt 120 ungdomar födda mellan åren 1998–2000 ansökte om en sommarjobbssedel à 250 euro. Tjugo stycken lottades ut och förra måndagen arrangerade stadens ungdomsverkstad Aktiva ett obligatoriskt informationstillfälle för de unga som hade Fru Fortuna med sig i utlottningen.
– Förutom de unga som hade ansökt om sommarjobbssedeln lottades sammanlagt 25 sommarjobbsplatser inom staden ut. De jobben hade sökts av 143 stycken unga. Vi håller som bäst på med intervjuer med de 25 lyckliga, berättar Eeva Suominen på Aktiva.

Man kan också tänka sig att företag som redan gjort klart med sommarjobbare kan ta en ungdom med sommarjobbssedel.

Sommarjobbssedeln kan användas hos en arbetsgivare som är ett företag, samfund eller förening (FO-nummer krävs) som är verksamt i Pargas. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlemmar till företagets ägare. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand. Sedeln är personlig och kan inte ges vidare till en annan person. Anställningen ska räcka minst två veckor (10 arbetsdagar) och minimilönen för den perioden är 390 euro eller i enlighet med minimilönen i kollektivavtalet.
– Mot ifylld sedel som lämnats in senast den 3 juni kan företaget sedan fakturera staden på 250 euro med en skild blankett senast inom oktober månad, berättar Jenni Lindroos på Aktiva.
Om företagen har frågor kring hur sommarjobbssedlarna fungerar kan också de vara i kontakt med ungdomsverkstadens personal som gärna hjälper till och svarar på möjliga frågor.
– Man kan också tänka sig att företag som redan gjort klart med sina sommarjobbare kan ta en ungdom med en sommarjobbssedel som korttidsinhoppare under två veckors tid. Vi hoppas utan vidare att pilotförsöket får fortsättning och blir ett permanent inslag, säger Suominen.
Den egentliga utvärderingen av försöket kommer att göras i höst. Då tar man i beaktande feedback från alla parter och gör eventuella förändringar och förbättringar inför sommaren 2017.
– Kostnaden på 5 000 euro torde inte vara en för stor kostnad för staden. Det handlar trots allt om ett arbete som görs i förebyggande syfte, säger Lindroos.
Stadens egna sommarjobb som likaså lottats ut finns i alla kommundelar. Det handlar traditionellt om jobb inom vården, dagvården, fastighetssektorn och parkavdelningen samt köks- och städfunktioner.
Alla 25 som gynnades av lotten garanteras arbete, men arbetsplatserna fördelas enligt intervjuer och ungdomarnas önskemål.
– De jobben handlar om månadslånga anställningar. Bland de som anställs fanns unga från Pargas, Iniö, Houtskär och Korpo, säger Suominen.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi