Staden planerar nu en lämplig plats för kärlekslåsen i Centralparken

Kyrksundstrandensbro1Artikeln i PK förra veckan om att staden har låtit ta bort kärlekslåsen som fanns på Kyrksundstrandens bro väckte en massiv proteststorm bland annat på sociala medier.
 
Sent på fredag kväll skickade vikarierande planläggningschef Turkka Michelsson ut ett pressmeddelande där han beklagar den ledsnad som kärlekslåsepisoden har väckt. Kraften på stormen var överraskande skriver Michelsson. Han vill också förtydliga att det inte var på grund av att bärkraften på bron inte skulle räcka som han valde att låta avlägsna låsen, utan på grund av att räcket som är byggt av vajernät inte är tillräckligt robust för kärlekslås. Vidare skriver han att ett tiotals lås är irrelevant med tanke på bron eller miljön, men då låsen blir flera ökar de estetiska olägenheterna och låsen kan vålla problem för underhållet.
Kärlekslåsens varande behandlades som ett extra ärende på kulturnämndens möte förra veckan. Nämnden anser att låsen ska föras tillbaka.
– Det här med kärlekslås är ett världsomspännande fenomen och att ta bort dem känns sårande. De finns överallt, inte bara i Sydeuropa utan också i Finland så varför inte i Pargas, säger kulturchef Fia Isaksson.
Michelsson anser att det är en romantisk och vacker tanke att symboliskt befästa ett kärleksförhållande mellan två människor genom att låsa ett kärlekslås som kan hålla i all evighet. Eftersom planläggningsenheten som bäst jobbar med att utveckla centralparken kan de planera en lämplig plats för kärlekslåsen menar han. Det kan vara någonting i anslutning till bron eller inne i själva parken. Låsen som togs bort finns fortfarande kvar och kommer att placeras på den nya platsen. Just nu står ändå inte planeringen av en låsställning högst på stadens prioriteringslista.
– Ur stadens synvinkel är den här historien ganska obetydlig, det finns viktigare saker att ta itu med, uppger Michelsson.
Michelsson avslutar sin skrivelse med att från hela sitt hjärta önska alla förhållanden lycka och långt liv, med eller utan kärlekslås.
Marina Saanila