Stadsstyrelsen kan öppna för öppen bassäng

Luckan vid slussen i anslutning till sötvattenbassängen har bytts ut flera gånger. Arkivfoto: Leena Lehtonen
Luckan vid slussen i anslutning till sötvattenbassängen har bytts ut flera gånger. Arkivfoto: Leena Lehtonen
Om stadsstyrelsen på måndag besluter i enlighet med beredningen då man tar ställning till SFP:s fullmäktigegrupps motion gällande likvideringen av Pargas Vatten Ab, öppnar man i princip för en ny ansökan om att få öppna sötvattenbassängen och återbörda den i sitt naturliga skick som havsvik.
Styrelsen får ta ställning till förslaget om att rekommendera att man under 2016 låter göra en naturinventering av sötvattenbassängen för 16 640 euro enligt det förmånligaste anbudet. På basis av den utredningen kan man sedan gå vidare och utreda om det faktiskt finns förutsättningar att låta göra en ny Natura-bedömning och ansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland om att öppna bassängen. Helhetsnotan torde landa omkring 30 000 euro om man går in för att ansöka om att öppna bassängen.
Juridiska byrån Krogerus har på Pargas Vatten Ab:s initiativ utrett ärendet och huruvida det finns förutsättningar för ett annat beslut än avslaget från 2007.
Bland markägarna råder delade meningar om effekterna av att bassängen skulle återbördas till havsvik.
Enligt Krogerus utredning är det först och främst stadgandena i naturvårdslagen som är avgörande. Krogerus bedömer att en eventuell ansökan om att få öppna bassängen måste basera sig på en ny, välplanerad och sakenligt utförd naturinventering av området (Hyvilempfjärden, Parantfjärden, Pettebyviken, Tojoisviken och Sydänperäviken) som i dagsläget klassats som naturskyddsområde med stöd av det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar. Pettebyviken är dessutom Natura 2000-område.
Vid avslaget 2007 var det enligt Krogerus bedömning sannolikt att Sydvästra Finlands miljöcentral ansåg att de naturinventeringar, Natura-bedömningar och slutsatser som hade gjorts inför den ansökan var otillförlitliga.
Stadsstyrelsen remitterade ärendet i maj i fjol för att utreda möjligheterna att öppna bassängen. Senast bassängens framtid behandlades i fullmäktige var i mars 2001 och då slogs det fast att bolaget Pargas Vatten Ab:s verksamhet helt kan avslutas endast om bassängen öppnas.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi