Sunnanbergs skolas framtid ifrågasattes i fullmäktigeseminariet

Vertikal Oy har gjort en rapport där man har undersökt befolkningsprognoser. Antalet födda pekar på att befolkningen sjunker, även om inflyttningen 2021 var +41 personer och flyttningen av 0–6-åringar under hela 2000-talet har varit på plus.

Jag var på plats då Vertikal överlämnade sin rapport till bildningsnämnden. På flera ställen kommer jag ihåg att jag tänkte – ”det här beaktar inte skärgården” eller ”de förstår inte nu skärgårdens specialbehov”. Skärgårdens kostnadsstruktur kan inte som sådan jämföras med en skola från inlandet. I jämförelsen användes bl.a. Joensuu och Vanda.

I bokslutsuppgifterna där man jämförde genomsnittselevens skolgång i Pargas 2019 kostade endast under tusen euro mindre än lilla Sunnanbergs skolas elevers skolgång. Största delen av skillnaden förklarades med skoltransportkostnaderna som inte skulle minska vid ett skolbyte. Skillnaden skulle utjämnas redan om Sunnanbergs skola skulle få tre elever till – och skolans elevprognos är lätt växande från 35 elever nu till 42 elever år 2026.

Sunnanbergs skola verkar idag i församlingens lägergårdsutrymmen i Koupo. Denna byggnad skulle annars stå tom under vintern och hyran är mycket förmånlig. Ingen annan skola har så här förmånliga årliga fastighetskostnader. Det skulle behövas byggas mera klassutrymmen i Malms skola om Sunnanbergs elever skulle flyttas dit. Det skulle bara handla om att flytta pengarna från eleverna till byggfirmorna.

Genom att bevara de små byskolorna kunde vi framhäva Pargas image som en kommun som satsar på barn, unga och byars livskraft. Det lokala är en del av kolneutralitetsmålen och det representerar små skolor väl.

750 000 euro har minskats från skolornas behov under de senaste fyra åren. Smärtgränsen har redan uppnåtts. Ändå har räkenskapsperiodernas reslutat varit med överskott, förra året tom. 2,5 miljoner euro. För vad samlar vi de pengarna? Pengar, som vi kniper från elevernas och invånarnas välmående?

Jag är av den åsikten att det inte är schysst att hota en skolas framtid med två års mellanrum, då det inte verkar finnas någon egentlig orsak. I Vertikals statistik är utgifterna / elev av lägsta laget här bland skärgårdsstäderna. På grund av detta får vi även skärgårdstillägg 6 010 000 euro!

Om vi hela tiden sparar från skolorna så kommer vi att mista barnfamiljer. Vi behöver rycka upp oss och presentera oss i större skala som förespråkare för små skolor.

Skolorna är i dagens läge ett viktigt visitkort och offentlig bild av staden för omvärlden. En bra inomhusluft i det nya skolcentret, de små byskolorna och fungerande förbindelser lockar säkert även fler barnfamiljer till Pargas. En nedstängning av Sunnanbergs skola skulle ge en marginell inbesparing och är på grund av de ekonomiska orsaker jag nämnt ovan – onödig.

Kommunen det är vi, pargasborna, att stöda vårt välmående är den viktigaste uppgiften som stadens tjänstemän och förtroendevalda har i hela kommunområdet.

Lotta Laaksonen
Ledamot av Pargas fullmäktige Vänsterförbundet

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*