Svårt skolbeslut fattat

vånooskräbböle
Våno och Skräbböle skolor slås ihop, Sunnanbergs skola får fortsätta. Men prislappen förblir oklar.
Diskussionen om skolstrukturen i Pargas spårade ut ordentligt innan fullmäktige efter många om och men kunde fatta beslut om att slå ihop Skräbböle och Våno skolor och bevara Sunnanbergs skola.
Men innan församlingen kom så långt avlöste det ena förslaget det andra och snart visste ingen vad som egentligen sagts.
SFP:s Sverker Karlsson ville först riva den gamla delen av Sunnanbergs skola och arrendera en ny byggnad för minst tio år.
SDP:s Kyösti Kurvinen föreslog att det byggs en helt ny skola i Sunnanberg.
Ted Bergman (Saml) ville slå ihop Våno och Sunnanberg med Skräbböle, hans partikamrat Markku Salonen ville remittera hela ärendet medan stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) var på samma linje och ville ta skolfrågan tillbaka till styrelsen.
Inför omröstningen om remiss eller inte konstaterade utbildningschef Ulrika Lundberg att det är oförsvarbart att dra ut på processen och gå in för remiss. Fullmäktige tog henne på orden och beslöt med överväldigande majoritet, 39–4, att fortsätta behandlingen.
Sverker Karlsson kom då med ett nytt förslag som följde bildningsnämndens utlåtande: Våno och Sunnanbergs skola slås samman och verksamheten i Sunnanberg fortsätter förutsatt att det finns ändamålsenliga utrymmen. Därför förespråkas ett nybygge framom en renovering.
Karlssons förslag ställdes mot Bergmans som ville slå ihop alla tre skolor. I omröstningen vann Karlssons förslag med 34–9.
Men det krävdes ytterligare en omröstning innan saken var klar. I den omröstningen föll styrelsens ursprungliga förslag som gick ut på att Sunnanberg renoveras för 900 000 och Skräbböle för 2 miljoner. Styrelsens förslag förlorade med 20–23.
Beslutet innebär att fullmäktige tar ställning till kostnaderna för eventuella nybyggen och renoveringar i ett senare skede.
Kim Lund