Ta vår paradbild till julnumret!

DSC_0054PK utlyser en fototävling där vinnaren får ett presentkort värt 100 euro till resebyrå Forte.
Tävlingen går ut på att du senast på måndag (15.12) ska ha sänt in en stående bild med något julmotiv som på sätt eller annat går att associera med Pargas.
Den bilden som vinner blir vår paradbild (sid 1) i det här årets julnummer, som utkommer 23 december. I tidningstermer är paraden detsamma som sid 1.
Din bild bör sändas i jpg-format, vara mellan 1 – 6 MB, och den ska helst inte vara bildbehandlad eller beskuren. Den bör vara stående.
I juryn ingår redaktörerna Leena Lehtonen och Anja Kuusisto samt grafikern Tarja Kivelä.
Mejla in ditt förslag på julbild till anja.kuusisto@fabsy.fi