xNyheter

Minnen och hågkomster från Föreningshuset

Hembygdsmuseet specialutställning berättar om Föreningshuset historia 1924-2013. Den 20 februari 2013 var Föreningshusets saga all. Det anrika huset totalförstördes i en våldsam brand. Pargasborna efterlyste en historik och utställning om Föreningshuset och hembygdsförenigen startade en