xNyheter

Något fler arbetslösa i juli

Närings-, trafik- och miljöbyråns sysselsättningsöversikt för juli månad berättar att antalet arbetslösa i Pargas har ökat med 23 personer från slutet av juni till slutet av juli.

xNyheter

Arbetslösheten steg i Pargas

22.12.15 Mikael Heinrichs 0

Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt ökade antalet arbetslösa i Pargas under november månad med 30 personer. Per den sista november fanns det 532 arbetslösa arbetssökande i Pargas.

xNyheter

Arbetslösheten praktiskt taget oförändrad

21.10.15 Mikael Heinrichs 0

Det har inte egentligen skett någon som helst förändring att tala om i sysselsättningsläget i Pargas under september månad. Antalet arbetslösa enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt har minskat med fyra personer från 497 till 493. Arbetslöshetsgraden är

xNyheter

Paroc permitterar, arbetslösheten ner i augusti

  Paroc inledde i augusti samarbetsförhandlingar på grund av dålig efterfrågan och överkapacitet på marknaden vid samtliga stenullsfabriker i Finland. Ett resultat av förhandlingarna var att man beslöt att lägga ner produktionen vid fabriken i

xNyheter

Färre arbetslösa i Pargas

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt har antalet arbetslösa i Pargas under maj månad minskat med 22 personer till 492. Det ger en arbetslöshetsgrad på 7,0 procent, vilket är tredje lägst i