Kolumner

Konsten att diskutera

Du kan helt enkelt inte sluta umgås med alla som har en åsikt eller livsåskådning som avviker från din egen. Det om något skulle vara oroväckande.