Kolumner

Tystnad och frågor

Frågorna till den ledande tjänstemannen uteblev, men en mellanrapport om hur utredningen framskrider och är utlovad till stadsstyrelsens följande sammanträde.